Passionstiden og Påsken
I denne kirkeårets vigtigste tid fejres den ekstraordinære Messe Palme-søndag og Hvide Søndag (in Albis, første søndag efter påske). Vi ønsker alle læsere en velsignet passionstid og en glædelig påsketid.

Kirketælling
Ved seneste officielle optælling af kirkegængere i Jesu Hjerte kirke var der 45 deltagere i den traditionelle messe.

Ny sognepræst i Jesu Hjerte kirke
Det er for nylig blevet meddelt, at sogne-præsten for Sankt Ansgars kirke, Sakramentskirken, og Rosenkranskirken (Born-holm), pastor Niels Engelbrecht, fra 1 august også er konstitueret sognepræst for Jesu Hjerte sogn. Velkommmen!

Tilbage til Motu Propriet
Inden for de næste måneder vil spørgsmålet om ugentlig søndags-messe i den ekstraordinære form på ny blive taget op med både sogn og bispedømme. I flg. forskrifterne i motu proprierne Summorum Ponti-ficum og den efterflg. erklæring Universae Ecclesiae er forudsætningen en stabil gruppe af troende, som ønsker denne ritus. En sådan gruppe har jo ubestrideligt eksisteret i Jesu Hjerte kirke siden 2007 og i København siden 1996.

Nyt om Piusselskabet? 
Vatikanets nyhedstjeneste meddelte 16. marts, at Kardinal William Levada (præfekt for Troslærekongrega-tionen) havde holdt et to timer langt møde med Piusselskabets leder, Mgr. Fellay, og bedt ham uddybe selskabets svar på de betingelser, den romerske kongregation har stillet for en forsoning med den hellige stol, idet det først afgivne svar var, som det hedder, "utilstrækkeligt til at overvinde de læremæssige uoverens-stemmelser".
Kilde: http://press.catholica.va/news_services/
bulletin/news/28933.php?

Stemmer fra historien

...husker os på hvor meget Den Onde hader den hellige messe og ønsker at tage den fra os

Djævelen har altid betjent sig af heretikere i sine forsøg på at tage Messen fra verden. Han lader dem gå forud for Anti-Krist, der frem for noget andet vil afskaffe Alterets hellige Sakramente, som en straf for menneskenes synder, sådan som Daniel forudså det: "Og han fik magt over det ubrudte offer" (Dan. 8:12).
Sankt Alphons af Liguori (1696-1787), Troens Sandhed III, 8:9-10.

Det er faktisk på Messen, som på en klippe, at hele Pavesystemet er bygget, med dets klostre, dets bispedømmer, dets klosterkirker, dets altre, dets tjenester, dets lære, dvs. med alle dets lemmer. Og disse kan ikke undgå at falde sammen, når deres gudsbespot-telige og fordømte messe falder.
Luther, Imod Henry, Konge af England (1522)

Han kommer virkelig til stede på alteret i kød og blod, og da bøjer englene sig, og djævlene skælver.
Kardinal Newman, Loss and Gain (1848)

Vær årvågne. Disse er farlige tider. Djævelen vil gerne have os til at tro at kampen for den gamle messe er tabt. Men vi er ikke i tvivl. Han hader den gamle messe og enhver, som elsker den, og især dem som frembærer det Hellige Offer. Det er nu en tid for årvågenhed, for han vil forsøge at narre os. Den tid, hvor fremgang kan spores, er den farligste af alle.
Alice von Hildebrand, Den latinske messe (1999)

Det lykkedes Den Onde at tage messen fra vore forfædre ved Reformationen. Men det er også sket ind i mellem i vor tid, hvor man har eksperimenteret med messen i sådan en grad at nogle fejringer har været ugyldige eller blasfemiske. Hvad er løsningen? Vi overlader ordet til vores nuværende Hellige Fader:
I denne situation kan til-stedeværelsen af den tidligere messebog [fra 1962] blive et bolværk mod de mange ændringer af liturgien og således tjene som en støtte til autentisk reform.
Kardinal Josef Ratzinger, Brev til p. Auge (1999)

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 1/4 (Palmesøndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/4 (Hvide Søndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/5 (4. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 el. kl. 18)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.