Godt nyt fra Norge
Mens Sverige sidste efterår fik en fastboende præst fra Kristus Konge Instituttet, har den traditionelle liturgi også gjort langsomme men sikre fremskridt i Norge, hvor bispedømmet Oslo netop har annonceret at der nu er tre præster, som fejrer denne liturgi: foruden p. Reidar Voith (Porrsgrunn) og p. Oddvar Moi (Oslo) gælder det nu også p. Frode Eikeness (Kristianssand).
Kilde: http://www.katolsk.no/

Valfarten Paris-Chartres 2012
Ved denne valfart, hvor 10.000 unge hvert år går de 100 km fra Paris til Chartres, med daglig fejring af traditionelle messe, deltog igen i år en mindre dansk gruppe, denne gang i selskab med en norsk seminarist fra Petersbroderskabet.

Pius-selskabets situation
omtales på forsiden af Katolsk Orientering (nr.9) hvor der særlig lægges vægt på forlydender om interne uenigheder, som baseres på lækkede private brevvekslinger mellem selskabets biskopper. Bladet bringer - også på forsiden - det viste billede af biskop Fellay med et større antal nyuddannede præster. For det flertal af katolikker i Danmark, som har andre modersmål end dansk, og som måske derfor ser bort fra teksten, vil hovedindtrykket nok komme fra billedet. Det illustrerer at der er tale om et præsteselskab med stort potentiale for vækst og mission. For tiden har Pius-selskabet 551 præster, 214 præ-stestuderende, og i de tilknyttede ordener er der 104 ordensbrødre og 74 søstre.
Vi vil her blot slå fast, at der i skrivende stund ikke er noget afgørende nyt om den forening med Pavestolen, som de seneste års bestræbelser ellers ventes at munde ud i. Indtil Paven selv træffer afgørelse, må vi blot fortsætte med at bede for Kirkens enhed.

Kontinuitetens hermeneutik


Som optakt til fejringen af Festen for de hellige Apostle Peter og Paulus (29/6) bringes her et oversat uddrag af Pavens tale til de italienske biskopper (24/5), som understreger betydningen af at læse dokumenterne fra det andet Vatikan-koncil i lyset af hele Kirkens læremæssige Tradition.
Måtte 50 års jubilæet for dets [koncilets, red.] begyndelse, som vi fejrer til efteråret, blive en lejlighed til at fordybe os i studiet af dets tekster, som en betingelse for en dynamisk og trofast modtagelse. "Det som over alt er koncilets opgave, er at den katolske tros hellige arv må blive bevaret og forkyndt på en mere effektiv måde", slog den salige Pave Johannes d. 23. fast i sin åbningstale. Og det er værd at overveje og læse disse ord.
Paven pålagde koncilsfædrene at uddybe og fremstille denne uforanderlige lære i kontinuitet med Kirkens årtusindgamle Tradition: "at videregive Troslæren, ren og hel, uden ændringer eller svækkelser", men på en ny måde, "alt efter hvad der kræves i vor tid" (Tale ved den højtidelige åbning af det andet Vatikankoncil, 11. oktober 1962).
Med denne nøgle til dets læsning og iværksættelse - svarende til et synspunkt, som bestemt ikke udgår fra en uacceptabel fortolkning af det [koncilet, red.] som et brud, men som en kontinuitetens fortolkning - skal vi lytte til koncilet og tilegne os dets myndige anvisninger, så vi finder vejen til at finde de måder hvorpå Kirken kan tilbyde meningsfulde svar på de store sociale og kulturelle forandringer i vor tid, som har synlige følger også i den religiøse verden.
Kilde: http://press.catholica.va/

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 3/6 (Trinitatis) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 17/6 (3. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/7 (Jesu hl. Blod) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.