15.søndag e. Pinse minder epistlen (Gal. 5,25 -6,10) os om at vi kun kan være rigtige kristne hvis vi aflægger vor stolthed og egensind, og bærer hinandens byrder. Jesus selv forbarmer sig over enken i Naim og vækker hendes søn til live igen (Luk. 7,11-16). Han forbarmer sig også over vor moder Kirken, som sørger over de af hendes børn, hvis åndelige liv er dødt.

Børnenes 1. hellige kommunion (e. traditionel ritus) finder næste år sted 2.søndag efter påske (10. april 2005). Forældrene bedes snarest henvende sig til P. Hornbech-Madsen, aht den forberedende undervisning for børnene.

Ny rubrik. "Hvorfor den traditionelle messe?" vil fremover være et fast punkt i nyhedsbrevet. Sommetider bringer vi citater fra andre. Men det kan også være personlige svar fra læserne - send dit bud til winslow@c.dk (højst 150 ord) ! 


VELLYKKET FLYTNING TIL INSTITUT SANKT JOSEPH…

Den traditionelle Messe flyttede i august sit "hjemsted" fra Hellerup til Østerbro, idet messerne nu fejres i det smukke skolekapel på Institut Skt. Joseph. Den nye lokalitet er praktisk beliggende lige ved Østerport sta-tion, hvilket måske har medvirket til den større tilslut-

ning allerede fra den første messe i august (8/8). Traditionen med en festlig messe på festdagen for Jomfru Marias optagelse i Himlen (15/8) blev også videreført i år, igen med korledsagelse af Schola Caeciliana under ledelse af Michael Chesnutt.

 

P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København K, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk