P. Marx (OMI) får ansvaret for den ekstraordinære form i Danmark

I de sidste tre år har p. Paul Marx fejret hoved-parten af de messer, som finder sted i Jesu Hjerte kirke efter den ekstraordinære form af den romerske ritus. Og Biskop Kozon har nu udnævnt p. Marx som ny gejstlig ansvarlig for bispedømmets bestræbelser på at opfylde Pavens Motu Proprio Summorum Pontificum (2007).
P. Marx, som er født i 1940, er selv ofte bortrejst, idet han fungerer som konstitueret sognepræst på Færøerne. Han er desuden superior for Oblatfædrene i Danmark.
Den nye opgave, som P. Marx nu har påtaget sig, indebærer bl.a. at koordinere den gruppe af præster fra ind- og udland, som fejrer messen i København, ligesom henvendelser om fejring af andre sakramenter i den ekstraordinære form - fx dåb, bryllup og begravelse - skal rettes til ham.
Kære p. Marx: Vi er dig dybt taknemmelige for at du, der allerede bærer så mange opgaver, også har påtaget dig denne.

Requiescat in pace
Ruben Figgé døde 30. oktober 21 år gammel. Han hvile i fred. Han var søn af en af Borromæus-postens læsere, og mangeårig støtte af den gamle messes sag. Redaktionen vil med disse linier opfordre til læsernes forbøn for hans sjæls frelse, og for den efterladte familie.

p. Deneke FSSP i Kiel
P. Deneke FSSP, yndet retræteholder, besøger 5. og 6. januar Kiel. For program-detaljer, se her:
http://www.pro-missa-tridentina.de/news/news_266.htm
Der er indvielse af 'Hellig Trekongers vand', som bruges til at indvie hjemmene ved det nye års begyndelse, se her:
http://www.fisheaters.com/customschristmas8.html

Advents- og juletiden

I adventstiden forbereder vi os til en af årets store kirkefester, Festen for Herrens Fødsel (25/12). I december falder også Festen for Jomfru Marias uplettede undfangelse (8/12). Den tredje søndag i Advent (16/12) kaldes og-så "Gaudete søndag", efter indgangsver-set: "Glæd jer i Herren, jeg siger igen, glæd jer…" På denne dag inviterer Kirken os til glæde, midt i en tid præget af forventning og bod: Her-rens komme nærmer sig. I selve juletiden vil der være mulighed for at gå til traditionel messe i bl.a. Skåne og Nordtyskland, men desværre ikke i bispedømmet København før Hellig Tre Kongers dag.

 

Den ekstraordinære form i Sverige
I Sverige fejres den ekstraordinære form af Messen nu i alt syv steder: Stockholm, Göteborg, Lund, Jonsered, Karlstad, Växjö, og Eskilstuna. I de fire første byer fejres Messen hver søndag og i hovedstaden Stockholm fejres den hver eneste dag. Søndagsmessen i Lund tiltrækker også deltagere fra København.
Yderligere information: http://kristkonung.se

Den ekstraordinære form i Slesvig
Lige syd for grænsen er der også grøde i kirkelivet. Her fejres messen i den ekstra-ordinære form i Kiel, Lübeck, Bad Schwartau og Timmendorfer Strand, som alle ligger i kørselsafstand fra det sydlige Danmark. Og i Hamborg har bispedømmet stillet en hel kirke (Skt Joseph - se billedet) til rådighed for messen efter den ekstraordinære form, så den nu igen fejres flere gange dagligt i den store by.
Se: http://www.alte-messe-im-norden.de

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 2/12 (1. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/12 (3. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.