Epifani - Hellig Tre Konger
Den 6. januar falder i år på en søndag med traditionel messe i Jesu Hjerte kirke. På denne dag fejrer Kirken Festen for Herrens Åbenbarelse. Den kaldes i daglig tale "Hellig Tre Kongers Fest" efter de tre (efter Traditionen, kongerne Caspar, Melchior og Baltazar) som bragte den nyfødte Jesus gaver fra Orienten: Guld, som symbol på Kristi kongelighed; Røgelse (et tegn på Kristi Guddommelighed); og Myrrha, en slags harpiks, som blev brugt til at balsamere de døde - og henviser til Kristi død på Korset. Festens græske navn "epiphaneia" betyder da også "åbenbarelse". Ganske vist åbenbares Guds komme til Jorden allerede for hyrderne julenat, men Kristus kom ikke kun som frelser for det jødiske folk, men for hele Verden. Derfor er de hellige vismænds besøg og tilbedelse af Herren den store "Åbenbarelses-fest", som tegn på Den nye Pagt, hvor alle folkene skal tilbede den Sande Gud som har åbenbaret sig i Kristus. I mange lande er festen knyttet til mange flere og større folkelige traditioner end i Danmark, herunder bruger man også mange steder at give gaver på denne dag, snarere end på Festen for Herrens fødsel. En skik, som også følges mange steder i Danmark, er på denne dag at indvie kristne huse med vievand og over hovedindgangen skrives, med indviet kridt, forbogstaverne for de tre vise sammen med det nye årstal: 20+C+M+B+13. De tre bogstaver kan også læses: Christus Mansionem Benedicat - Måtte Kristus velsigne dette hus.

Valfart Paris Chartres 2013

Ruten fra Notre Dame de Paris til Notre Dame de Chartres hører til kristenhedens ældste og mest traditionsrige pilgrimsveje. Også i vor tid vandrer tusinder af kristne hvert år omkring pinse den 100 km lange pilgrimsvej fra Paris til Chartres. Valfarten, som hedder Notre Dame de Chrétienté, afholdes omkring pinse, og er i dag den største årlige pilgrimsvandring i Europa. Temaet for årets valfart er knyttet til Troens År.

Selvom de fleste deltagere er franske, er der altid mange grupper fra andre lande i verden. I år vil vi samle en gruppe fra Danmark, Sverige og Norge under den hellige Ansgars beskyttelse.

Yderligere information på
www.nd-chretiente.com (International side) www.facebook.com/valfart (Nordiske gruppe)

Praktiske spørgsmål og tilmelding (senest søndag d. 17. marts) rettes til Frederik Winsløw pr. mail: doctorwins@gmail.com

 

 

 

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 6/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 20/1 (2. Sø. e. Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 3/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.