Fem år i Jesu Hjerte kirke
Kyndelmisse fejres med festlig messe med lysprocession og efterflg. Blasiusvelsignelse søndag den 3. februar kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Samtidig er det fem år siden den traditionelle messe vendte tilbage til Jesu Hjerte kirke, hvor den siden er blevet fejret to gange månedligt. Vi fejrer det lille jubiliæum med reception i menighedssalen efter messen.

En udflugt til Kiel
             Af: Jacob og Cecilie Schwartz
Vand kan drikkes og bruges til at vaske sig i. Men det er også gennem vandet dåbens nåde formidles til os. Og hver søndag, ved besprængningen med vievand til de velkendte toner fra Asperges me, mærkes vandet.
Lørdag den 5. januar, dagen før Hellig Tre Konger, drog vi til Kiel for dér at være med til "Dreikönigwasserweihe" (se BP 111). Ved en festlig ceremoni indviedes 300 liter vand og mange stykker kridt, som så fordeltes blandt de troende til indvielse af hjemmene ved Festen for Herrens Åbenbarelse og det nye års begyndelse. Beriget af trosoplevelsen hos vore naboer, og med kridt og over 20 liter vievand, drog vi hjem igen. Her kunne vi igen fordele således at flere hjem, også her i København, kunne besprænges ved årets begyndelse, og forsynes med inskriptionen 20+C+M+B+13 over indgangsdøren.

Yderligere information om traditionelle messer i Nordtyskland: www.alte-messe-im-norden.de

Endnu et kloster vender tilbage
Endnu et kloster vender tilbage til den traditio-nelle ritus, nemlig munkeklosteret St. Paul de Wisques i Nordfrankrig, som er en aflægger af Solemnes, men næsten var helt uddødt. Det er nu overtaget af munke fra det traditionelle kloster i Fontgombault.

Et hyrdebrev

Mgr. Di Noia, vicepræsident for den pavelige kommission Ecclesia Dei, har skrevet et hyrdebrev til ledelse og præster i Pius-broderskabet. Hyrdebrevet er et vidnesbyrd om den betydning, Vatikanet tillægger bestræbelserne på at genoprette selskabets kanoniske forhold, som hidtil er strandet på uenigheder om fortolkningen af visse dokumenter fra det andet vatikankoncil. Vi bringer et centralt uddrag (oversat fra den franske original, som blev offentliggjort i Le Monde 20. januar 2013):

Hvad beder vi jer om i den nuværende situation? Ikke om at aflægge den iver som jeres grundlægger, ærkebiskop Lefebvre, nærede. Langt fra! I stedet bedes I om at genoplive hans brændende iver for uddannelse af mænd til Jesu Kristi præstedømme. Tiden er helt sikkert moden til at opgive den barske og uproduktive retorik, der er opstået i årenes løb. Vi må vende tilbage til den ånd, der besjælede ærkebiskop Lefebvre, især for den præstelige uddannelse i den katolske tradition, og for at udføre et apostolat blandt de troende, der udspringer af denne præstelige uddannelse. Det er den ånd, Kirken anerkendte da det præstelige broderskab Sankt Pius X blev godkendt i 1970. Vi har ikke glemt den anerkendende bedømmelse, det modtog af kardinal Gagnon da han besøgte seminaret i Écône i 1987.

Den autentiske ånd for selskabet er at uddanne præster der kan forkynde troen til Gudsfolket, ikke at gøre sig til dommer af teologi og disciplin hos andre i Kirken. I skal fokusere på videreførelsen af en filosofisk, teologisk, pastoral, åndelig og menneskelig uddannelse af jeres kandidater, så de kan prædike Kristi ord og fungere som instrumenter for Guds nåde i verden, især med den højtidelige fejring af det hellige Messeoffer. De vil helt sikkert være opmærksomme på passager i koncilets, der kan synes vanskelige at forene med Troslæren, men disse teologiske spørgsmål bør ikke være centrum for jeres prædiken eller uddannelse.

 

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 3/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 (Kalendermæssigt også sexagesima søndag)
Sø. d. 17/2 (1. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 3/3 (3. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.