Tak, hellige Fader!

Som det vil være alle læsere bekendt, meddelte den hellige Fader den 10. februar, at han ved udgangen af måneden giver afkald på Peters-embedet pga. høj alder og svigtende kræfter. Pave Benedikts otte år på Peters stol har været præget af store udfordringer udefra, men samtidig har Paven ved sine egne initiativer sat sig varige og positive spor i Kirken, både på det teologiske og på det liturgiske område. Der er grund til at se tilbage på disse år med stor taknemmelighed, ikke mindst for os, der er knyttet til den ekstraordinære ritus. I højre spalte markerer vi vor taknemmelighed ved at mindes nogle af Pavens markante bestemmelser og udtalelser.
Mens vi beder for ham og for hele Kirken, tænker vi med særlig tak på den 7. juli 2007, hvor Pavens Motu Proprio om liturgien slog fast, at den traditionelle Messe aldrig har været "afskaffet", at den kan fejres af enhver katolsk præst når som helst og hvor som helst (i en kort periode havde "tilladelser" været nødvendige eller i hvert fald ofte krævede), og at også enhver stabil gruppe af troende katolikker når som helst og hvor som helst har ret til at deltage i messen (og andre sakramenter) efter den traditionelle ritus.

NYT: Ungdomskatekese
Et nyt initiativ med katekese for unge i alderen 18-35 år blev skudt i gang 16. februar. I anledning af Troens År har en gruppe unge der kommer til den traditionelle messe arrangeret en katekeserække bygget over Den katolske Kirkes Katekismus. Den første katekese blev holdt af p. Eichhorn FSSP, der talte over emnet "Trosbekendelsen". Han belyste bl.a. hvordan den kristne tro indebærer et personligt gudsforhold, der skal forme hvert aspekt af vores menneskelige liv, men også leves i Kirkens fællesskab. Arrangementet var velbesøgt, også af unge der ikke normalt kommer til den traditionelle messe.
Kontakt-info til gruppen:
gideon_e@hotmail.com
Fremtidige møder annonceres på:
www.facebook.com/KatolskTradition

I sogne, hvor der vedvarende findes en stabil gruppe af troende, som er tilhængere af den tidligere liturgiske tradition, skal sog-nepræsten velvilligt tage imod deres anmodning om at fejre Den hellige Messe efter det i 1962 udgivne romerske missale.
(Motu Proprio Summorum Pontificum, 2007)

Hvad tidligere generationer har anset for helligt, forbliver også helligt og storslået også for os, og kan ikke pludseligt forbydes eller betragtes som skadeligt. Det påhviler os alle at bevare de rigdomme, der er udviklet gennem Kirkens tro og bøn, og give dem deres rette plads.
(Ledsagebrev til Motu Propriet, 2007)

Jeres mission - at hellige det troende folk - er, kære brødre, uundværligt for Kirkens vækst. Jeg forklarede i detaljer, i motu propriet Summorum Pontificum, beting-elserne for at udføre denne mission…Ingen er overflødige i Kirken. Alle, uden undtagelse skal føle sig hjemme, og aldrig udstødt.
(Tale til de franske biskopper, 14/9 2008)

Sommetider får man det indtryk, at vort samfund har behov for at have mindst én gruppe, som ingen tolerance gives, og som man frit kan angribe og hade. Og skulle nogen - i dette tilfælde Paven - gå dem i møde, så mister han også enhver beskyttelse; så kan også han behandles hadefuldt, uden nåde eller tilbage-holdenhed.
(Fastebrev til biskopperne, 2009 - med ref. til Pius-selskabet og mediestormen i januar 2009)

Jeg vil, tilbagetrukket i bøn, altid være med jer (…) Herren sejrer!
(Tale til Roms præster, 14/2 2013)

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 3/3 (3. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 17/3 (Passionssøndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 7/4 (Hvide Søndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.