Traditionel messe i Randers
Tirsdag den 16/4 blev der kl. 10 fejret messe forma extraordinaria i Jesu Hjerte kirke i Randers. Messen blev fejret af en cister-ciensermunk fra Østrig, præsteviet for kun fire år siden. Messen samlede en snes troende, og var den første af sin slags siden liturgireformen.

Hvorfor denne gamle liturgi?
Man kan næppe i dag stille spørgsmålet: "Hvorfor elsker vi den traditionelle liturgi", uden også at spørge: "hvad er det vi finder i den, som vi savner i den nye"? Man skal selvfølgelig ikke i første række se dybden i Kirkens gamle liturgi ved at sammenligne den med den nye. Alligevel stiller Kirkens egen, nutidige terminologi - hvor den gamle liturgi betegnes "den ekstraordinære" - os næsten af sig selv overfor sammenligningen: hvorfor foretrækker vi det ekstraordinære for det ordinære?
Dietrich von Hildebrandt, en af det 20. århundredes største katolske teologer og filosoffer, gav sit bud i artiklen The Case for the Latin Mass (1966), hvor han bl.a. skriver: 
Den fundamentale fejl ved de fleste af fornyelserne er at forestille sig, at den nye liturgi bringer Messens hellige Offer nærmere til de troende, og at det nu - når de gamle messeritualer skæres væk - kommer helt ind i vores hverdag. For spørgsmålet er om vi bedre møder Kristus i Messen når vi trækker Ham ned i vores dagligdags og ordinære verden. Fornyerne ville erstatte en hellig intimitet med Kristus med en uopnåelig genkendelighed. Den nye liturgi truer faktisk med at skuffe i mødet med Kristus, fordi den besværliggør ærbødigheden overfor Mysteriet, udelukker ærefrygten, og næsten helt udsletter en fornemmelse af det hellige. Hvad der virkelig betyder noget er ganske sikkert ikke om de troende føler sig hjemme under messen, men om de drages ud af deres almindelige liv og ind i Kristi verden - om deres reaktion da er den største ærbødighed, og om de fyldes med Kristi virkelighed.

Maj - Marias måned
Vi går nu ind i årets smukkeste måned - Jomfru Marias måned! Rosenkransen indtager en særlig plads i vor forening i bøn med Guds Moder; det gælder naturligvis også i Jomfruens "egen" måned. Særligt vigtigt er det dog her i maj at indvie sig og sine (familie, menighed…) til Jomfru Maria, så hun vil lede os og beskytte os på livets veje. Man kan fx bede flg. bøn:
Hellige Jomfru og Gudsmoder, Maria! Vi har forsamlet os her for at lovprise dig og for at bevidne dig vor barnlige ærbødighed, vor tillid og kærlighed! Vi glæder os over den herlighed, den Almæg-tige har iklædt dig, og vi takker ham, fordi han har givet os dig til moder. Vi indvier og anbefaler os til dig og beder dig for stedse være vor forbederinde hos Jesus, din guddommelige søn. Vi forener os i denne maj måned i vor lovsang og bøn med Himlens engle, alle helgens skare og alle troende kristne, som priser dig salig.
Amen.


Valfart til Le Barroux, oktober 2014

I samarbejde med Exodus Rejser tilbyder Sankt Karl Borromæus Gruppen en valfart til det traditionelle benediktinerkloster Le Barroux i perioden 11.-18. oktober (efterårsferien). Pris ca. 9000 kr. inkl. flyrejse, logi og halvpension. Interesserede bedes kontakte Ulf Becker, ulfmbecker@yahoo.dk

Tak for bidrag 7/4
Messerne i København har i p. Marx fravær haft mange tilrejsende celebranter denne vinter. Udgifterne til disse rejser afholdes af de troende, og vi er meget taknemmelige for alle bidrag. Specielt ønsker vi at sige tak for det store bidrag, som deltagerne i messen 7/4 - i tillæg til den normale kollekt til sognet - ydede til præstens rejse (i alt ca. 4000 kr., som akkurat dækkede de særlig store omkostninger denne dag).

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 5/5 (5. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 19/5 (Pinsedag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 2/6 (2. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.