Verdensomspændende eukaristisk tilbedelse

I fællesskab med Pave Frans

I Jesu Hjerte Kirke søndag 2. juni kl. 17:00-18:00

I anledning af Troens År fejrer Den hellige Fader pave Frans eukaristisk tilbedelse i Peterskirken på netop denne dag og denne time, og han har opfordret alle katolikker over hele verden til at slutte sig til ham.

I Jesu Hjerte Kirke vil tilbedelsen blive fejret af Mgr. Patrick Boland. Under tilbedelsen, som afsluttes med sakramental velsignelse, er der mulighed for skriftemål.

Efterfølgende vil der blive fejret messe efter den ekstraordinære form.

Traditionel Brudemesse
Det er en stor glæde at meddele at
Anna Simona Degn og Lucas Huniche
fejrer ægtevielsens sakramente lørdag den 22. juni kl. 11 i Sankt Ansgars kirke. Alle er hjertelig velkomne til vielsen og brudemessen. Anna og Lucas hører til de mange unge, der takket være Summorum Pontificum har opdaget skønheden og dybden i den traditionelle katolske liturgi og troslære. For Annas vedkommende har det også været vejen til den katolske tro, som hun bekræfter ved den højtidelige optagelse i Kirken nogle dage før brylluppet. Såvel optagelsesceremonien, ægtevielsen og brudemessen fejres efter den ekstraordinære ritus.
Mange af os kender allerede Anna og Lucas som deltagere i den traditionelle Messe i Jesu Hjerte kirke. Vi indbyder alle til at bede for det unge par, at Gud må velsigne deres ægteskab og trosliv, under beskyttelse af den hellige Anna, som oplærte Guds Moder i troen, og den hellige evangelist Lukas, som foruden evangeliet også nedskrev Apostlenes Gerninger.

Valfart til Rom, oktober 2013
Katolikker med tilknytning til den ekstraordinære ritus mødes i Rom i weekenden 25-27/10, hvor der bl.a. vil blive fejret en Pontifikalmesse i Peterskirken lørdag den 26/10 kl. 11. Celebranten bliver Mgr Rifan, der leder den Apostoliske Administration for den ekstraordinære ritus i Campos, Brasilien. Man kan læse mere om valfarten her: http://unacumpapa-nostro.com/; Interesserede bedes snarest kontakte Gideon Ertner, gideon_e@-hotmail.com.

Sankt Ansgar til Chartres
For første gang nogensinde havde den store pinsevalfart fra Notre Dame i Paris til Notre Dame i Chartres i år et egentligt skandinavisk kapitel, bestående af unge fra Danmark og Norge. Det stod under Sankt Ansgars beskyttelse og trods en del regn undervejs kom de unge hjem med rige nådegaver og opfyldt af iver efter at vende tilbage med mange nye deltagere næste år!

Udsnit af deltagerne på vej til Chartres. Til højre ses norske Christian, der læser til præst i Wigratzbad

Valfarten Paris-Chartres får i øvrigt i år en engelsk "søster-valfart", idet det britiske "Latin Mass Society" i dagene 23. til 25. august organiserer en valfart fra Ely til Walsingham. Også her omfatter valfarten en vandring på ca. 100km, og der fejres dagligt messe efter den ekstraordinære ritus. Yderligere information og tilmelding på
http://pilgrimage.stblogs.com/

 


Hvem er Borromæusgruppen?

Svaret er ganske enkelt: Sankt Karl Borro-mæus Gruppen er alle katolikker i bispedømmet, som er knyttet til ekstraordinære form af den romerske ritus. Gruppen varetager konkret en række praktiske opgaver i tilknytning til messerne i København, ligesom udgifter til rejse for udenlandske præster dækkes af de troende. Alle, der ønsker at bidrage, kan henvende sig til Jacob Schwartz,
jacob.schwartz@dadlnet.dk

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 2/6 (Kristi Legemsfest) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/6 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Lø. d. 22/6 (Brudemesse) i Sankt Ansgars kirke, Kbh., kl. 11
Sø. d. 7/7 (7. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.