Jomfru Marias Optagelse i Himlen
Kirkeårets største Mariafest er uden tvivl Assumptionsfesten, som normalt fejres den 15. august. Dog kan bispedømmer i lande som Danmark, hvor dagen ikke er "officiel helligdag", henlægge festen til den næstfølgende søndag, i år 18. august. På denne dag fejrer vi, at Guds Moder med legeme og sjæl blev optaget i Himlens herlighed og kronet som Himlens Dronning, Regina Coeli. Selvom Kirken altid har troet på dette, blev dogmet om Marias Optagelse i Himlen først formuleret af Pave Pius d. 12. i 1950.

Sommerlejr på Klitborg
Sommerlejren på Klitborg blev afholdt i bagende solskin fra første til sidste dag. Messer og katekeser blev afholdt af p. Paul Marx (OMI), mgr. Lars Messerschmidt og p. Josef Bisig (FSSP). I næste nummer af BP vil der være henvisning til billeder fra sommerlejren.

Katolsk Tradition på Facebook
Blandt de såkaldte sociale medier er Facebook for tiden nok det mest brugte. Her finder man, som på resten af internettet, en underlig blanding af godt og skidt - også i katolsk sammenhæng er der efterhånden en del fora, hvor alverdens meninger og desværre også meningsløse skænderier udfolder sig. Til læsere, som færdes på dette medium, vil vi anbefale siden Katolsk Tradition, som kan findes på adressen https://www.facebook.com/KatolskTradition - med mange aktuelle nyheder og kommentarer.

Valfart til Rom 24.-27. oktober 2013
Kom til Rom i oktober og afslut Troens År med et brag af en valfart i den traditionelle liturgis tegn! Valfartens højdepunkt bliver en Pontifikalmesse efter traditionel ritus i Peterskirken, lørdag den 26. oktober kl. 11. Et mere udførligt program for de fire dage findes på valfartens officielle hjemmeside unacumpapanostro.com. Vi er en lille dansk gruppe der tager afsted - kontakt Gideon Ertner (gideon_e@hotmail.com) for mere information.

Barnedåb efter traditionel ritus
Der planlægges barnedåb efter traditionel ritus i Jesu Hjerte kirke lørdag den 24. august. Nærmere detaljer følger på www.katolikker.dk

Ny serie:
Biskopper om Messen
Det pavelige dekret Summorum Pontificum (2007) begynder at bære rige frugter i Kirken over hele verden. De vigtigste frugter - Troens styrkelse og sjælenes Frelse - er ikke synlige. Men et synligt tegn, som vi vil dele med læserne i dette og kommende numre, er at flere og flere højtstående biskopper udtaler sig om den betydning, som den traditionelle liturgi har for Kirken. Vi begynder med ærkebiskop af Ferrara-Comacchio (Italien), H.E. Luigi Negri, der i forbindelse med en prædiken ved en traditionel pontifikalmesse Pinsedag 2013 sagde:

Den nåde, som Kirken giver, lever I ved Troens kilde: fejringen af den hellige Messe. (…) I kan drikke fra denne friske kilde [liturgien], ved at gøre brug af en af Kirkens største skatte: den traditionelle liturgi. Den er ikke et alternativ til den reformerede liturgi der blev bragt ind efter 2. Vatikankoncil, men er en mere fyldestgørende, mere fri og mere ansvarlig form som skal leves sideløbende med den anden. (…) Intet bispedømme i Italien eller andre steder i verden kan standse jer i at gøre dette. Hvis nogen biskop nogensinde vover at sige "nej" til jer, må han straks bringes for en kirkelig domstol. (…) Folk kan kaldes voksne katolikker hvis de forstår disse friheder som Kirken giver dem. Og liturgisk frihed er ikke noget Kirken blot giver: Hun garanterer den. (…) Lad mig sammenfatte dette ved at opfordre jer til at få så mange mennesker som muligt til at vandre jeres vej. (…) Jeg vil vedblivende stå jer nær. Jeg vil vedblivende opmuntre jer. Alt hvad jeg forlanger af jer er den ydmyghed, som Pave Frans viser verden i sine ord og gerninger, som eksempel for os. Hav blot det mål i jeres sjæles dyb at leve hvad Kirken har givet jer for jeres bedste og for alles. Husk at I aldrig skal mangle min støtte og hjælp.

Kilde: http://wdtprs.com/ (indlæg 29/5) hvor man kan finde et længere uddrag af prædikenen (oversat til engelsk), hvorfra der her er oversat til dansk.


Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 4/8 (11. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 18/8 (Jomfru Marias Optagelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
I juli: ingen messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(ellers hver søndag kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.