Barnedåben i traditionel ritus
Den 24. august fejredes dåbens sakramente atter efter den ekstrordinære form, idet Gideon og Maria Ertners førstefødte blev døbt Teresa i Jesu Hjerte Kirke.

iI starten af 1970'erne var det ikke kun messens liturgi, som undergik store forandringer. Der blev også udarbejdet helt nye riter for de øvrige sakramenter: skriftemål, dåb, firmelse, ægtevielse, præstevielse, og de syges salvelse. Men det pavelige dekret Summorum Pontificum (2007) slår fast, at de traditionelle former af alle de sakramentale riter fortsat kan bruges, og at anmodninger om deres brug skal imødekommes. Det er således op til de troende selv, om fx dåbens sakramente skal meddeles under brug af ritualet fra 1970, eller det ritual som blev brugt inden da. For at tage stilling til det, må man naturligvis kende forskellen på de to riter. Det er ikke muligt at gennemgå detaljerne her. Interesserede kan læse mere på
http://www.traditionalcatholicpriest.com/2013/
07/18/latin-baptism-vs-new-rite-of-baptism/

Billeder fra sommerlejren på Klitborg
Som lovet i forrige nummer af BP kan disse nu ses ved at klikke her.

Kirketælling
Søndag den 18. august var der kirketælling i bispedømmet. Ved den ekstraordinære messe kl. 18 blev der talt 59 kirkegængere. Tallet dokumenterer en blivende og voksende tilslutning til den ekstraordinære form - på trods af at den endnu kun fejres to gange om måneden.

Biskopper om Messen - 2

I et interview med det katolske nyhedsbureau Zenit, givet den 27/6 i Rom, sagde Kardinal Ranjith bl.a.:
Den gamle liturgi har elementer i sig som kan berige den nye liturgi, og den kan fungere som et spejl. Der ser man sig selv, og man forstår hvem man er. Den gamle liturgi hjælper os til at forstå hvad der er godt i den nye liturgi og hvad der er ufuldendt i den nye liturgi. Ved at muliggøre en sådan sammenligning i Kirken, har han [Pave Benedikt, red.] givet os mulighed for selv at vurdere den nye liturgi og gøre den stærkere. Han vejleder os til en tankeproces og et arbejde som leder frem mod en reform af reformen, fordi reformen selv havde fejl i den måde den begyndte og virkede på. Der har været en masse vilkårlighed, misforståelser og fejlgreb, som det er nødvendigt at rense ud i, og det kan ske i lyset af den gamle liturgi. Ved at forstå den gamle liturgis skønhed, kan man også i den nye liturgi se nogle elementer af denne skønhed.

Adspurgt om sine fire års erfaringer som ærkebiskop af Colombo (Sri Lanka) sagde han videre: Da jeg kom, fandt jeg megen liturgisk uorden, så jeg startede fra bunden ved at insistere på visse ting. (…) Nu er der større eukaristisk fromhed. Kommunionen gives til de troende på tungen, mens de knæler. Dette er blevet den almindelige praksis alle vegne, og flere og flere vender tilbage til Kirken. De, som havde vendt sig til bibelfundamentalisme, kommer tilbage til Kirken fordi de ser, at liturgien er opbyggelig og berigende. Den er ikke mere det "show" de var blevet vænnet til. Så vi har forandret det liturgiske liv i bispedømmet en del.

Kilde: http://www.zenit.org/en/articles/cardinal-
ranjith-on-forming-the-faithful-to-live-the-liturgy

(uddrag oversat til dansk).


Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 1/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/9 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/10 (20. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.