Ti års jubilæum
Med dette nummer af Borromæusposten kan vi fejre 10 års jubilæum både for dette blad, og for den regelmæssige fejring af den traditionelle messe i bispedømmet København. Med dette jubilæum er BP rykket ind i den ikke specielt store klasse af stabile danske katolske publikationer. Man kan læse samtlige 120 numre af bladet her:
http://www.katolikker.dk/nyhed.htm
I det første nr. af bladet kunne man under overskriften "En glædelig nyhed" bl.a. læse: Efter i 8 år at have givet ad hoc tilladelser, har biskop Kozon nu givet tilladelse til regelmæssig fejring af Messe efter den traditionelle ritus… Messerne fejres den anden søndag i hver måned, indtil videre kl. 16 i Sankt Therese kirke. Den første af disse messer blev fejret den 12. oktober 2003…


Sådan så BP ud i 2003 
-her det første nr.

Som bekendt blev det i 2007 klargjort, at det ikke kræver nogen tilladelse at fejre den traditionelle Messe - det kan enhver præst gøre hvor som helst og når som helst. At der endnu ikke fejres messe hver søndag i bispedømmet København beror således alene på, at der ikke er tilstrækkelig med præster som kan og vil påtage sig opgaven, og at bispedømmet endnu ikke har været i stand til at løse dette problem.
Men på trods af alle vanskeligheder kan vi se tilbage på de første 10 år med glæde. Især fordi stadig flere yngre katolikker opdager den traditionelle Messe med dens dybde og skønhed.
Og det er da også gået fremad med tilgængeligheden: dels fejres messen nu to gange månedligt og i Jesu Hjerte kirke, og dels fejres der allerede traditionel messe i Lund hver eneste søndag. I Sverige har bispedømmet inviteret Institut Kristus Konge til at varetage den traditionelle ritus, ligesom flere af bispedømmets præster fejrer den, så den nu er tilgængelig i otte byer i Sverige (herunder dagligt i Stockholm).

Biskopper om Messen - 3

I trofast lydighed overfor Traditionen, erklærer det hellige Koncil at vor hellige moder Kirken anser alle retmæssigt anerkendte riter som lige berettigede og lige værdige, og at Hun ønsker at bevare dem for fremtiden og fremme dem på enhver måde.

Der må ikke indføres forandringer med mindre Kirkens bedste virkelig og sikkert kræver dem; og der skal drages omsorg for at enhver ny form på en måde vokser organisk frem fra de former, som allerede eksisterer. 

Koncilsdokumentet Sacrosanctum Concilium, art. 4 og 23.
Kilde: http://www.vatican.va/ (oversat til dansk).Hvordan lader vi liturgien ændre os?

Foredrag ved: Fr. John Hunwicke, England
Tid: Søndag 6. oktober 2013 kl. 16:00
Sted: Menighedssalen, Stenosgade 4A

Den 4. december 1963 godkendte 2. Vatikan-koncil sit første dokument, Sacrosanctum Concilium, som handler om liturgien. Alle er velkomne til dette foredrag som søger, 50 år senere, påny at udforske, hvad koncilet og hele Kirkens Tradition vil lære os om liturgien:

  • Hvad er formålet med liturgien?

  • Hvordan bør vi deltage i liturgien?

  • Hvilken virkning skal liturgien have i vores eget liv?

Det er relativt let for os at ændre liturgien, men koncilet lærer, at formålet med liturgien er at ændre os. Har reformen gjort det muligt for os at drage det rette udbytte af liturgien, eller er der brug for en frisk tilgang til liturgisk fornyelse? Fader John Hunwicke er en tidligere anglikansk, nu katolsk præst, som har en bred viden om og erfaring med liturgien både i dens romerske, østlige og anglikanske former.

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 6/10 (20. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 20/10 (22. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Khb., kl. 18
Sø. d. 3/11 (24. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.