Hellige Karl Borromæus

Den hellige Karl Borromæus (1538-1584) spillede som kardinal og ærkebiskop en central rolle i den genrejsning af Kirkens disciplin og liturgi, som fandt sted under den hellige Pave Pius d. 5., og er værnehelgen for præstestuderende og kateketer. Hans personlige fromhed og askese var et stærkt vidnesbyrd i en tid, hvor gejstligheden mange steder var i forfald; hans utrættelige iver og arbejde for troens renhed og fremme blev kendt over hele Europa. Og var han streng imod sig selv, var han mild og omsorgsfuld overfor andre, ikke mindst præster og fattige.

Sankt Karl Borromæus' fest fejres den 4. november. På fest-dagen fejrer biskop-pen af Chur, Mgr. Vitus Huonder, en pontifikalmesse kl. 18 i Skt. Karl Borromæus kirken i Wien (se billede), og Capellea Borromæa vil deltage i messen med en række korværker fra helgenens tid (se nærmere her).


Et kald - Guds gave og opgave
- om kaldsretræte for unge mænd under ledelse af Fr. de Malleray (FSSP), 13/12-15/12.

Af Kristoffer Sloth Kristensen

Hvad er et kald? Og hvorfor kaldes mennesker af Gud til særlige liv i Kirken? Disse spørgsmål og mange flere behandler Fader Armand de Malleray med stor viden og indsigt. Han går bag om kaldet og ser i særlig grad på kaldets natur. Derfor er denne retræte ikke kun for dem, som allerede mener, at de føler et kald til et radikalt liv for Gud, men også for dem, som ikke tror at et præstekald kan blive deres livsopgave. Først og fremmest er det vigtigst, at vi er åbne overfor at arbejde med Gud, som ønsker at fremelske et kald i dem Han har udvalgt.

Biskopper om Messen - 4

Efter Summorum Pontificum, altså det Motu Proprio, som pave Benedikt XVI skrev den 7.7.2007 angående fejringen af den tridentinske messe i den form som den salige Johannes XXIII år 1962 godkendte, har jag undersøgt mulighederne for hvordan denne messe skal fejres i vort stift. Den hellige fader vil med sit Motu Proprio styrke enheden i Kirken og befæste en rig liturgisk og åndelig tradition som skal leve videre. I vort stift med alle dets forskellige riter og nationalsprog, som messen fejres i, findes en stor liturgisk mangfoldighed og det bør ikke undre nogen at den salige Johannes XXIII:s messe vil blive fejret oftere i fremtiden. Jeg er meget taknemmelig for at præster fra Institut Kristus Konge regelmæssigt er kommet til vort stift for at fejre denne messe. Også i fremtiden vil de fortsætte med dette, og de har også vist sig villige til at hjælpe de præster i stiftet som vil lære at fejre denne messe.
Biskop Anders Arborelius af Stockholm

(oversat fra svensk)
Kilde: www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/255/1/


Retræten er godt opdelt i mellem liturgisk bøn, den hellige Messe, foredrag, stilhed og samtale. Alle unge mænd burde tage på sådan en retræte, ikke for at fremprovokere et kald, men for at lære kaldets natur at kende - og deres egen livsopgave derigennem. Retræten foregår i Petersbroderskabets hus i Reading, England. De vigtigste praktiske informationer findes på hjemmesiden
www.fssp.org.uk/england/pages/
forthcoming-events.php
. For nærmere information, kontakt venligst fader de Malleray (malleray@fssp.org).


Aflysning af messe pga. akut sygdom

Messen 20/10 blev desværre aflyst uvarslet. Celebranten, som skulle komme fra Nordtyskland, var blevet ramt af akut sygdom og fik ikke meldt afbud. Han og SKBG beklager dybt.

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 3/11 (Alle Helgen) i Jesu Hjerte Kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 17/11 (26. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/12 (1. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.