Et billede siger mere…

Fra Festmessen i Skt. Karl Borromæus kirken, Wien, på helgenens festdag 4/11 (cf. BP121).


Missio Danmark
Ved Messen 26. søndag efter pinse prædikede diakon Kaare Nielsen ved den traditionelle messe i Jesu Hjerte kirke, og orienterede om Missio Danmarks arbejde ved en reception efter messen. Interesserede kan læse mere om Missio's arbejde her:
http://www.missio.dk/

Gaudete søndag - nu i rosa
I adventstiden fejres messen i Jesu Hjerte kirke i år bl.a. på Gaudete Søndag, hvor den flotte nye rosa messehagel, som menigheden modtog sidste år, vil komme i brug.

Paven takker traditionel kommentator
Den læseværdige blog Rorate Coeli meddeler 17/11, at Mario Palmaro på Allehelgens Dag blev ringet op af pave Frans, som - foruden at ønske ham god bedring ifm. en alvorlig sygdom, også takkede ham for den kritik, han for nylig ytrede ift. et af pavens mange

Biskopper om Messen - 5

De af os, som har oplevet den ekstra- ordinære form af den romerske ritus ser i den en orientering og et fokus som klart er rettet mod Gud, mod Gud og ikke på os selv. (…) Hvad sker, når vi ser på hinanden over alteret, når præsten står på den anden side af alteret? Hvad sker der og hvad er fokus? Vi bliver næsten en cirkel, og vi fokuserer indadtil, på hinanden. Jeg har hørt folk sige, jeg kan ikke lide det andet, for så jeg kan ikke se præstens ansigt under messen. Men vi skal ikke se på præstens ansigt under messen… vi kan også se det på mange af de salmer vi synger i dag, de er fokuseret på os selv… det er ikke den hellige liturgis fokus. I den ekstraordinære form, vender præsten sig mod krucifixet, præsten og menigheden vender sig mod øst… Vi fejrer her hvad Kristus allerede har fuldbragt, men vi vender os også mod det der skal komme, Hans genkomst i herlighed fra øst, det eskatologiske fokus… og dermed deltager vi i den himmelske liturgi, som finder sted i englenes nærvær… det handler om, at vi alle, præst og menighed, forenet i bøn, vender os til Kristus repræsenteret i krucifixet.
Ærkebiskop Alexander Sample af Portland, prædiken 4/9 2011. Biskop Sample, født 1960, var ved sin første udnævnelse til biskop i 2006 den yngste biskop i USA. Teksten ovenfor er transskriberet og oversat fra: www.youtube.com/watch?v=ZIwK2ZXfmpk hvor man kan se og høre et længere uddrag af prædikenen (på engelsk). Denne bemærkelsesværdige biskop har også skrevet et meget læseværdigt hyrdebrev om kirkemusikken - læs mere på
facebook.com/KatolskTradition/
posts/412188098872551


interviews, hvor han bl.a. skulle have sagt at Kirken ikke skal forsøge at omvende anderledes troende (dvs. missionere). Interviewet er siden blevet dementeret og fjernet fra Vatikanets hjemmeside, efter at det i nogle uger havde været genstand for stor jubel blandt Kirkens indre og ydre fjender.

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 1/12 (1. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/12 (3. Sø. i Advent, Gaudete) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 5/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.