Katekese for unge voksne
En gruppe unge knyttet til den traditionelle liturgi besluttede i foråret 2013, inspireret af "Troens År", at arrangere en række katekeser for at uddybe kendskabet til troslæren blandt unge katolikker samt skabe et forum hvor man kan støtte hinanden i Troen. Målgruppen er unge i alderen 18-35. Katekeserne har allerede været godt besøgt. De følger artiklerne i trosbekendelsen og arrangeres under vejledning af p. Paul Marx.
Den 3. katekese i rækken afholdes søndag 5. januar kl. 16 i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal. Biskop Kozon vil holde et oplæg over artiklen "Jeg tror på Jesus Kristus, Guds énbårne Søn, vor Herre". Katekesen vil indledes med bøn og efterfølgende vil der være mulighed for skriftemål og messe efter den ekstraordinære form kl. 18.

Valfarten Paris-Chartres (7/6-9/6)
Igen i år vil der blive organiseret et kapitel fra de nordiske lande, som deltager i den store valfart fra Notre Dame i Paris til Notre Dame i Chartres. Man skal regne med at rejse til Paris 6/6 (evt. aften) og komme hjem 10/6 (evt. tidlig morgen). Yderligere oplysninger og forhåndstilmelding til Frederik Winsløw (via facebook).

Rejsetilbud, oktober 2014: Klostre og spiritualitet i Provence
Denne rejse henvender sig til alle, der interesserer sig for, hvordan kloster-traditionen lever videre i Provence i dag. Rejsens højdepunkt er besøget i Le Barroux (3 overnatninger). Her ligger to nye benedik-tinerklostre som følger den traditionelle romerske ritus og også er kendte for deres gregorianske sang. Hver dag vil der være mulighed for at deltage i messen efter den ekstraordinære form. Rejsen foregår i perioden 11/10-18/10 og arrangeres af Exodus Rejser. Prisen forventes at være omkring DKK 9000 inkl. halvpension. Yderligere oplysninger forventes snarest på siden
http://www.exodusresor.se

Biskopper om Messen - 6

Der har været dybe splittelser mellem de, som vil fejre den gamle liturgi, og de der vil fejre den nye. Det er ikke nødvendigt. (…) Som pave Benedikt d. 16. sagde det meget klart, har begge en legitim plads i Kirken. De to former har en rolle i den nye evangelisering! I mit bispedømme er et præsteselskab, som fejrer den gamle ritus, ansvarlig for missionen i et kvarter hvor der bor mange muslimer. Andre præster i mit bispedømme fejrer begge former. Som de og en del unge og seminarister udtrykker det, hjælper den gamle form af liturgien dem til at nærme sig Kristus. Dens rigdomme har en positiv virkning på mennesker i dag. (…) Det væsentlige er, at vi virkelig møder Kristus i Liturgien så vi bliver styrkede i vort liv som kristne og i missionen i verden, så vi modtager alle de kræfter som er nødvendige for den nye evangeliserings tjeneste
.

 Biskop Dominique REY, Toulon, juni 2013
Kilde : http://www.revue-item.com/7440/


Den liturgiske kalender efter jul

Mens den verdslige "jul" nærmest er forbi inden den egentlige Juletid begynder, nemlig den 25. december, så fejrer Kirken Julens mysterier helt frem til Kyndelmisse (2. februar), Med to store fester her først i januar: Festen for de Hellige Tre Konger (6. januar, evt. søndagen inden) og Festen for Den Hellige Familie (søndagen efter 6. januar). Den første af de to nævnte fester markerer afslutningen på den egentlige "juletid", og det er en smuk tradition at tænde tre lys og lade dem brænde ned, som tegn på denne hellige festtids afslutning. I nogle lande, især Spanien er det tradition at give gaver den 6. januar, snarere end ved selve Julefesten.

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 5/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 19/1 (2. Sø. e. Hl. Tre konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 2/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.