Et eksemplarisk bispedømme
Bispedømmet Arlington (Virginia, USA) har siden 2006 aktivt arbejdet for at imødekomme menighedernes ønsker om fejring af den traditionelle messe. Fra starten blev messen fejret i to sognekirker, og nu har ca. hvert femte af bispedømmets sogne regelmæssig fejring af den traditionelle messe. Det har medført fyldte kirker og flere præstekald. Således vies to præster fra bispedømmet den 14/6 til præst for Petersbroderskabet; præstevielserne finder sted i den traditionelle ritus i en af bispedømmets sognekirker som har traditionel messe hver søndag (billede).

Messerne i juni
Under P. Marx's ophold på Færøerne fejres den traditionelle messe i København af pastor Dreesbach (1/6) og Mgr. Boland (15/6), begge fra Tyskland. Der vil være mulighed for skriftemål i den traditionelle ritus inden messerne. Da de troende selv afholder udgifter i forbindelse med præsternes rejse, vil der blive optaget en kollekt af bidrag hertil.

Sommerlejr: sidste frist for tilmelding!
Se: www.katolikker.dk/sommerlejr.pdf og tilmeld dig senest 5/6 hvis du vil med på sommerlejren på Klitborg 26/7-2/8. Klitborg ligger ved Nykøbing Sjælland et stenkast fra skov og strand. Der vil blive fejret messe efter den ekstraordinære form dagligt, og desuden vil der være bøn, foredrag, hyggeligt samvær og rig lejlighed for skriftemål og samtale ved lejrpræsten. Folk i alle aldre er hjertelig velkomne. 

Biskopper om Messen - 10

I sit følgebrev til "Summorum Pontificum" understregede den hellige Fader behovet for "et vist niveau af liturgisk uddannelse og kendskab til det latinske sprog" når messen skal fejres værdigt og godt efter salige Johannes d. 23.'s messebog(...) Da der i foråret 2006 blev givet tilladelse til fejring af denne form af messen i to af vore sogne (St Lawrence, Alexandria, og St John the Baptist, Front Royal), udpegede jeg adskillige præster til at fejre denne form af messen med krav om at de blev tilstrækkeligt forberedt. Andre præster har også tidligere modtaget uddannelse heri. (…) Desuden har jeg sørget for, at vores kontor for den hellige liturgi vil organisere lejligheder til den nødvendige efteruddannelse af præster så de kan fejre messen og andre sakramenter efter den ekstraordinære form af den romerske ritus. En sådan træning har til formål at hjælpe jer [præsterne, red.] med at svare generøst på de troendes anmodninger og opfylde deres pastorale og åndelige behov.

Biskop Paul Loverde,
brev til præsterne i bispedømmet Arlington, 13/9 2007

Messe i Jylland 27/6
Den tidligere annoncerede messe i Randers 27/6 finder formentlig sted i Aarhus - følg med på http://sanktknudsselskab.com/

Dansk gruppe på Chartres-valfarten
En dansk gruppe deltager som tidligere år på den store valfart Paris-Chartres i pinsedagene. Valfarten samler hvert år ca. 8.000 kristne til tre intense dage med vandring, bøn og traditionel messe. Følg med i bøn og på www.nd-chretiente.com !

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 1/6 (Sø. i Kristi Himmelfarts Oktav) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 15/6 (Hellig Trefoldighed) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/7 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.