Messe i Aarhus 27/6
På Jesu Hjerte festen fejredes den første messe efter traditionel ritus i Aarhus siden liturgireformen. Billeder og beretninger om den store dag kommer snart på Sankt Knuds Selskabets hjemmeside,
sanktknudsselskab.com

Blodigt overfald på præster i USA
Mater Ecclesia kirken i Phoenix, Arizona, havde indtil 11. juni to præster fra Petersbroderskabet, Fr. Joseph Terra og Fr. Kenneth Walker. Om aftenen denne dag blev de overfaldet af en røver som var brudt ind i kirken. Fr. Terra blev alvorligt såret, men er nu i bedring. Fr. Walker døde samme aften af røverens skudsår; han blev 28 år og nåede kun at virke to år som præst. Af Fr. Walkers biografi (se kilde nedf.) fremgår bl.a. at han blev diakonviet den 19. marts 2011 af biskop Czeslaw på Petersbroderskabets seminar i Lincoln, Nebraska.Læserne anmodes om at bede for Fr. Walkers sjælefred, for hans familie og for menigheden i Phoenix.
Kilde: http://www.fssp.org/en/kwalker.htm

Messerne i juli
P. Marx er tilbage fra Færøerne og genoptager sin fejring af messerne i Jesu Hjerte kirke 1. og 3. søndag i juli. Den 4. søndag i juli er der messe på Klitborg (feriehjemmets kapel) som fejres af sommerlejrens præst, P. Josef Bisig (FSSP). Alle er velkomne, også de der ikke deltager i sommerlejren; man kan i øvrigt stadig nå at tilmelde sig, se www.katolikker.dk/sommerlejr.pdf

Firmelse
Biskop Czeslaw Kozon meddeler firmelsens sakramente i den traditionelle ritus søndag d. 24. august kl. 16 i Sankt Andreas kirke, Ordrup (nord for København). Der fejres samtidig Messe efter den traditionelle ritus. To unge modtager denne dag Firmelsens sakramente. Alle er velkomne.

Biskopper om Messen - 11

Kære Brødre i Kristus

Som I ganske sikkert ved, udsendte Pave Benedikt d. XVI sit apostoliske brev "Summorum Pontificum" den 7. juli, i form af et motu proprio. I sit brev giver Pave Benedikt alle præster af den romerske ritus tilladelse til at fejre efter den Romerske Missale udsendt af Salige Pave Johannes d. XXIII. I 1962 (den tridentinske messe). Det betyder, at ingen præst længere behøver nogen særlig tilladelse fra deres biskop for at fejre denne form af messen. (…) Hvis du ønsker at fejre den salige Johannes d. XXIII.'s messe, så bedes du lade mig det vide, så vi kan give den nødvendige sproglige og liturgiske uddannelse til at fejre den tridentinske messe. Fader Ken Fryar fra Petersbroderskabet har tilkendegivet sin velvillighed ift. at hjælpe med den liturgiske uddannelse. 

Brev fra Biskop Thomas Olmsted til alle præster i bispedømmet Phoenix, USA; 8. juli 2007.

Syv år for Summorum Pontificum
Tallet syv har en lang og ærværdig historie som et helligt tal, fra Skabelsens syv dage, over talrige referencer i det gamle og ny testamente, til Helligåndens syv gaver, som alle firmander lærer om i forberdelsen til modtagelsen heraf.
Det var sikkert ikke tilfældigt, at Pave Benedikt udgav dit Motu Proprio om den hellige Liturgi den 7/7 2007 - og i den forbindelse erklærede, at "hvad tidligere generationer har holdt helligt, forbliver helligt og stort også for os". I år - 7. juli 2014 - fejrer vi så syv-året for denne milepæl i Kirkens historie, og vil på denne dag takke Gud for alle de gaver, Kirken i den mellemliggende periode har modtaget og genopdaget. På bloggen "Rorate Coeli" vil man i juli kunne følge en serie af beretninger herom.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 6/7 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 20/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 27/7 (7. Sø. e. Pinse) i kapellet på Klitborg, kl. 10
Sø. d. 3/8 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.