November begynder med festerne for Alle Helgen (1. november) og Alle Sjæle (2. no- vember). Denne måned er viet til de lidende sjæle i skærsilden, for hvilke vi kan vinde aflad både ved bøn og i Messeofferet.
Kære børn, i dag vil jeg indbyde jer til hver dag at bede for sjælene i skærsilden. Alle sjæle behøver bøn og nåde for at nå Gud og hans kærlig- hed. Også I, kære børn, vil derved få nye beskyttere… (Vor Frue af Medjugorje)

De hellige sjæle længes efter de troendes bønner,som kan skaffe dem aflad. Deres forbøn er magt- fuld. Bed uden ophør. Lad os tømme skærsilden! (Hl. Padre Pio)

24. søndag e. Pinse læses propriet til den 6. søndag efter Hellig Tre Konger (idet den sidste søndag i kirkeåret i år falder på den 25. søndag e. Pinse). I evangeliet fortæller Jesus lignelsen om sennepsfrøet som et billede på Guds Rige: det vokser det op og bliver større end alt andet. Kristi Kirke blev født af Jesu Kristi korsoffer og opstandelse, af apostlenes frygtløse mission og af martyrernes blod.

Vor Frelsers kirke i Assens skal måske sælges, ligesom kirken i Rønne tidligere i år. Katolikker fra Odense bad i oktober for kirken ved rosenkransvandringer til Assens.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Ved at afvise at acceptere nogen anden ritus for Messen end den som findes i den romerske missale fra 1962, er traditionelle katolikker på ingen måde grund til fare for enheden i Kirken; tværtimod tjener de den, inspireret af en dyb sensus catholicus, og med den yderste loyalitet mod den tro, som er overle-veret af deres fædre, den tro, som de er besluttet på at overlevere til deres børn. Som Mgr. Gamber sagde: Dette betyder, når alt kommer til alt, at den traditionelle ritus for Messen skal bevares i den romersk katol-ske Kirke. Den må igen blive normen for vores tro og symbolet på katolsk enhed over hele verden, en klippe af stabilitet i en periode med oprør og uophørlig forandring. 

Michael Davis (1936-2004) Oversat citat fra: The Missal of 1962 - a rock of stability. Latin Mass Magazine, vol. 10, nr. 2, 2001.


Verdensungdomsdagene i Köln i august 2005 vil, efter invitation fra Pave Johs. Paul II, modtage en delegation af unge traditionelle katolikker fra hele verden. Gruppen ledes af Mgr. Fernando Rifan, som er biskop for den traditionelle apostoliske administration i Brasilien. Se: http://www.juventutem.com

Biskoppen af Covington, Mgr. Roger Foys, fejrer den 21. november pontifikalmesse efter traditionel ritus i sin domkirke, hvorefter den traditionelle messe vil blive fejret i domkirken hver søndag. Covington er det seneste af en række bispedømmer i USA, som i 2004 har set den traditionelle ritus vende tilbage, til glæde for voksende menigheder af overvejende yngre katolikker.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag den 14. november (24. søndag e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 12. december (3. sø. i Advent, Gaudete) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 9. januar 2005 (Fest for den Hl. Familie) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph


Evt. ændringer meddeles www.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.


P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København K, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk