Messe i Randers
Den næste hl. Messe i den ekstraordinære form af den romerske ritus i Jylland bliver mandag den 29. september kl. 18 i Jesu Hjerte Kirke, Randers, på ærkeenglen Mikaels Fest. Mere information kan findes på www.sanktknudsselskab.com. Celebranten bliver Fr. Bede Rowe, England.

Ekstra messe i København
Fr. Rowes besøg muliggør også en ekstra messe i København, nemlig søndag den 28. september kl. 9 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade.

Firmelse i traditionel ritus
Søndag den 24/8 meddelte biskop Czeslaw atter firmelsens sakramente i den traditionelle ritus i Sankt Andreas kirke, Ordrup. Deo Gratias!

Katekeser for unge
I foråret dannede en gruppe unge knyttet til den traditionelle liturgi Sankt Aloysius Gonzaga Gruppen for unge på 18-35 år. Gruppen arrangerer bl.a. katekese for folk i målgruppen. Første gang til efteråret bliver 17/9 kl. 19 i Jesu Hjerte Kirke. Forinden spisning kl. 18. Tilmelding og yderligere information: gideon_e@hotmail.com

Europa - et missionsområde
FI erkendelse af, at den katolske kirke i Europa er svundet kraftigt ind over de sidste 50 år, så den nu er i mindretal i næsten alle lande, har bispedømmet Toulon (Frankrig) oprettet et seminarium, som skal uddanne unge fra Amerika til præster mhp. mission i Europa. Disse præster vil alle fejre såvel den ordinære som den ekstraordinære messe. Se: www.missionariesforeurope.org.

En dejlig sommerlejr

Sommerlejren på Klitborg i sidste uge af juli var begavet med både dejligt vejr og skøn liturgi. I år var der omtrent 50% flere deltagere end sidste år. 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu! Næste års lejr finder sted 25. juli til 1. august.
Billeder fra lejren kan ses her og her.

Korsang i Jesu Hjerte Kirke
Kyrie har været sunget vekslende mellem kor og menighed. Denne vekslen vil fremover også blive praktiseret under Gloria, Credo og Sanctus. For søndagene efter pinse er det 11. Messe.

Valfart til Rom
Som tidligere annonceret bliver der for 3. år i træk arrangeret valfart til Rom med den traditionelle liturgi, fra 23. til 26. oktober. Højdepunktet bliver en procession gennem byens gader til Peterskirken efterfulgt af pontifikalmesse med kardinal Raymond Burke. Programmet omfatter også bl.a. festvesper, korsvej på Palatinerhøjen og afslutning i benediktinerklostret i Norcia, Skt. Benedicts fødested. Se mere på
  http://populussummorumpontificum.com/
Vi er p.t. knap 10 fra Danmark der tager med og der er bestemt plads til flere. Programmet er meget fleksibelt og giver god mulighed for også at se Rom på egen hånd. Man arrangerer selv rejse og logi og bestemmer således selv hvordan man vil rejse. Spørgsmål kan rettes til gideon_e@hotmail.com

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 7/9 (13. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 21/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 28/9 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 9
Sø. d. 5/10 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.