Foredrag 5/10 med Fr Hunwicke

Menighedssalen, Stenosgade, København kl. 16. Alle er velkomne. Efter foredrag messe kl. 18.

I november er det 50 år siden 2. Vatikankoncil godkendte sit dokument om økumeni, "Unitatis redintegratio", hvormed koncilet forpligtede den katolske Kirke til at søge enhed, gennem tålmodig dialog med andre kirkesamfund. Dette markeres 5. oktober med et foredrag af Fr. John Hunwicke fra England, der som tidligere anglikansk og nu katolsk præst hele livet har levet i spændingsfeltet mellem de delte kirkesamfund.
På trods af en fælles forståelse på mange områder er vi fortsat langt fra målet om fuld enhed med andre kirkesamfund, især de protestantiske, da gamle stridsspørgsmål blot er veget for nye. Foredraget vil søge at belyse om en sådan enhed er realistisk, hvordan den bør tage sig ud og hvordan vi kan arbejde for at opnå den.
Father Hunwicke skriver den meget læste blog "Mutual enrichment" som anbefales til læserne: http://liturgicalnotes.blogspot.com

At forblive i Kristi sandhed
BSom optakt til den kommende synode om familien har forlaget Angelus Press udgivet bogen Remaining in the Truth of Christ, hvor fem kardinaler og videnskabsmænd dokumen-terer og fremhæver Kirkens uforanderlige lære om Ægteskabets sakramente og den hellige Eukaristi, herunder umuligheden af at modtage sidstnævnte uden først at angre og skrifte evt. dødssynder, fx brud på Ægteskabets sakramente.
Blandt bidragyderne er kardinal Walter Brandmüller, kardinal Raymond Leo Burke, kardinal Carlo Caffarra, kardinal Velasio De Paolis, kardinal Gerhard Ludwig Müller, og ærkebiskop Cyril Vasil. Bogens titel motiveres af flg. citat af Skt. Johannes Paul d. II: fordi det er den apostoliske tjenestes opgave at sikre, at Kirken forbliver i Kristi Sandhed, og at lede Kirken stadig dybere ind i denne sandhed, må hyrderne fremme sansen for Troen hos alle katolikker, og med autoritet undersøge og bedømme ægtheden af dens udtryk…

Hvorfor den traditionelle messe? - 1

Med tilladelse fra afsenderen bringer vi her en hilsen til hele Jesu Hjerte kirkes menighed fra en tysk katolik, som efter fem års ophold i København er vendt hjem til München (her oversat til dansk fra engelsk):

Næste uge forlader jeg København efter fem dejlige år i Danmark, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som også gjorde dette til en tid med vigtig åndelig udvikling for mig. Jeg havde vanskelige perioder under opholdet og jeg nød virkelig at komme til messe i Jesu Hjerte kirke (…) især den tridentinske Messe, som åbnede en helt ny verden for mig og opmuntrede mig til at tænke mere over den hellige messe og min tro. Mange tak for jeres indsats og humør, som jeg vil tage med mig hjem!

 

England og Tyskland viser vejen


Skt. Anna, München           St. Walburge, Preston

To spektakulære kirker i det nære udland blev i september overdraget til den traditionelle ritus, begge ved højtidelige levitmesser: (1) Damenstiftkirche Skt. Anna, en markant barokkirke i det centrale München overgik 7/9 til Petersbroderskabet; (2) Storbritaniens højeste kirke, Skt Walburge i Preston (Lancastershire, Nordengland), blev 27/9 overtaget af Institut Kristus Konge. I begge tilfælde er der tale om kirker, som indtil nu stod mere eller mindre tomme, men som nu får et egentligt menighedsliv tilbage, takket være den traditionelle ritus. Begge kan fremhæves som eksempler til efterfølgelse i hele verden, herunder som alternativ til nedlæggelse af både store og mindre kirker.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 5/10 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 19/10 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 2/11 (21. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.