Populus Summorum Pontificum

Pave Benedikt XVI bekræftede i 2007, ved sit Motu Proprio "Summorum Pontificum", at den traditionelle romerske ritus for sakramenterne aldrig har været eller kan blive "afskaffet". Samtidig bekræftede han at alle katolikker har ret til at få del i de skatte, som denne ritus indeholder. For at udtrykke de troendes taknemmelighed for dette dokument har der i de senere år været afholdt en valfart til Rom i oktober, som samler katolikker fra hele verden som bekender deres trofasthed mod den gamle ritus - "Folket" (populus) som takker for Summorum Pontificum. Fra Danmark deltog igen i år en gruppe i valfarten, på vegne af det folk - os - som også findes i Danmark og som nu i flere dele af landet begynder at se frugterne af det omtalte dokument.
Arrangørerne havde da også i år inviteret Pave Emeritus Benedikt til at deltage i pontifikalmessen i Peterskirken. Hans svar var flg.:
Jeg har endelig fundet tid til at takke Dem for Deres brev af 21. august. Jeg er meget glad for at Usus antiquus [den gamle ritus, red.] nu lever i fuld fred i Kirken, også blandt de unge, støttet og fejret af store Kardinaler. Jeg vil være med jer åndeligt. Min status som "klausureret munk" tillader mig ikke en tilstedeværelse som også er ydre. Jeg forlader kun mit kloster i særlige tilfælde, når jeg personligt inviteres af Paven. Forenet med Dem i bøn og venskab, Deres i Herren, Benedikt XVI.
[Kilde: rorate-caeli.blogspot.com]


Folket Summorum Pontificum i Peterskirken, 25/10 2014

Hvorfor den traditionelle messe? - 2
De egentlige grunde til at vi elsker, fore-trækker og bevarer den klassiske liturgiske form af den romerske ritus er:
· Et bedre og mere præcist udtryk for vor tro på trossandhederne om Eukaristien,
· Sikkerhed og beskyttelse mod misbrug,
· Hele Kirkens bedste, som bidrag til løsning af den liturgiske krise
· Rigdom og højtidelighed af liturgien
· Præcision og klarhed af rubrikkerne (uden rum for de "tvetydigheder, friheder, kreativiteter, tilpasninger, reduktioner og instrumentaliseringer", som Pave Johs. Paul II beklager i Ecclesia de Eucharistia, 10, 52, 61;
· Sansen for hellighed
· Den større rigdom, ærefrygt og præcision i formuleringen af bønner,
· Personlig og liturgisk ydmyghed
· Ophøjethed og ædelhed af ceremonierne,
· Respekt, skønhed, smag, fromhed, det hel-lige sprog, traditionen, og legitim ret anerkendt af Kirkens øverste myndighed.
Biskop Rifan (Campos, Brasilien), i interview med Brian Mershon, Renew America.

Bogmarked, Sankt Andreas Bibliotek
Der afholdes "hollandsk bogmarked" fredag d. 7. november til søndag d. 9. november kl.11-17 på Sankt Andreas Bibliotek, Gammel Kongevej 15 i København. Bøgerne der sælges er fra msgr. Dietrich Timmermann's dødsbo, og fra Sostrup Kloster, cirka 3.000 titler i alt. Startprisen fredag er kr. 25 per bog, lørdag kr. 15, og søndag kr. 5. Kom og køb! Betaling kun i kontanter.

A propos Synoden om Familien
Kirken bekræfter, baseret på den hellige Skrift, at fraskilte og gengifte personer ikke kan modtage Eukaristien. De kan ikke gives adgang fordi deres livsform er i objektiv modstrid med den forening af kærlighed mellem Kristus og Kirken som Eukaristien udvirker og betyder. Der er også en pastoral grund: hvis disse mennesker fik adgang til Eukaristien, ville de troende blive forført til vranglære og forvirring vedr. Kirkens lære om Ægteskabets uopløselighed.
Hellige Johannes Paul II, Familaris Consortio.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 2/11 (21. Sø. e. Pinse/A.Helgen) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/11 (23. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 7/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.