Header

Skt. Aloysius Gonzaga Gruppen
Aloysius- en gruppe for unge katolske kristne omtrent i alderen 18-35 år der mødes i Jesu Hjerte Kirke i København. Vi ønsker at hjælpe unge til at blive opbygget i tro og hellighed, først og fremmest gennem fordybelse i troslæren, bøn og et støttende socialt fællesskab, men også gennem opfordring til at leve et autentisk kristent liv næret af sakramenterne og Kirkens officielle bøn, liturgien. Vi er specielle derved, at vi har interesse for den ældre eller ekstraordinære form af liturgien, men vores aktiviteter er relevante og åbne for alle, også ikke-katolikker der vil lære mere om den katolske kristne tro.
Vi mødes til bøn og katekese (trosunder- visning) 3-4 gange pr. halvår. Derudover arrangerer vi eller deltager i bl.a. valfarter, retræter, karitative og sociale arrange- menter. Mere information findes på vores facebook- gruppe:
www.facebook.com/groups/sankt.aloysius/

Jomfru MariaMesse i Randers 8/12
På Festen for Marias Uplettede Undfangelse - en af kirkeårets smukkeste Mariafester - fejres den traditionelle Messe i Jesu Hjerte kirke i Randers, kl. 18. Celebrant er Dom Benedikt Maria Andersen (OSB), som blev præsteviet i Irland den 1. november 2014. Efter messen er der mulighed for at modtage primitsvelsignelse. Yderligere information på Sankt Knuds Selskabs hjemmeside
sanktknudsselskab.com

Pontifikalmesse i Wien
wienKardinal Raymond Burke fejrede den 4. november en festlig pontifikalmesse i Karls- kirken i Wien, på Festen for den hellige Karl Borromæus. En flot videooptagelse af hele messen kan ses på
gloria.tv/media/jVKm2QZrbjm


Hvorfor den traditionelle messe? -3

Tag til et hvilket som helst af de sogne hvor den latinske messe fejres regelmæssigt: Old St. Mary’s i Washington, St. Agnes i New York eller St. Patrick’s i New Orleans, og du vil kun finde en håndfuld af dem, som var i live da den gamle messe stadig var normen. Men lyden af småbørn løfter sig som røgelsen ved disse gudstjenester, hvor der er unge mennesker overalt. Hvis Paven [Benedikt XVI] kun havde ønsket at give tradi-tionalistiske katolikker deres ungdoms messe, kunne han have formuleret et meget mere snæ-vert stykke lovgivning. Men som han skrev i et brev til biskopperne: “Lige efter det andet Vati-kankoncil, antog man at 1962 messebogen kun ville blive efterspurgt af den ældre generation som voksede op med den. Men i mellemtiden har det klart vist sig, at unge mennesker også har opdaget denne liturgiske form, følt dens tiltrækning og i den fundet en måde at møde den allerhelligste Eukaristis Mysterium, som passede dem bedst.” For de der vil brokke sig over denne pavelige handling eller nedtone dens betydning, ville det måske være særlig nyttigt at lægge egne fordomme til side, og begive sig til et af disse sogne hvor den gamle romerske ritus fejres jævnligt. Se dem omhyggeligt i øjnene, disse unge mennesker som fylder bænkene. De ønsker at være en del af det der var, er og nu vil være - en liturgi med rødder i det Evige. I disse bænke ser vi et forvarsel om den Kirke, som Benedikt XVI ønsker for fremtiden: en Kirke, der er hellig, from, levende, og forenet.
Raymond Arroyo, forfatter og journalist,
direktør for Amerikas katolske Tv-station, EWTN.


Valfart i Rusland 25-29/7 2015
Una Voce Rusland afholder i juli 2015 en vandrende valfart fra Luga (nær Skt. Petersborg) til Novgorod, i alt ca. 100 km. Messen fejres dagligt i den traditionelle romerske ritus og i den slavo-byzantinske ritus. Under valfarten mindes Skt. Olav af Norge (995-1030), af hvem der findes en ikon i Novgorod, indviet af Pave Benedikt XVI. Interesserede bedes kontakte
martynov@unavoce.ru.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 7/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 21/12 (4. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 4/1 (Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.