Header

Fra Kyndelmisse til Påske

Kyndelmisse fejres 40 dage efter Herrens Fødsel, og vi fejrer her Jesu fremstilling i Templet, som efter jødisk skik fandt sted som markering af afslutningen på moderens renselsestid efter fødslen, der netop varede 40 dage. Festens navn, som betyder ”Lysmesse”, refererer til Simeons profeti om Jesus som ”et lys til åbenbaring for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel” (Lukas 2, 32). Vi har fejret Kyndelmisse efter den gamle ritus hvert år siden 2008, hvor der på denne dag blev fejret den første traditionelle messe i Jesu Hjerte kirke i 35 år (billedet nedenfor).

JHK
Kyndelmisse falder den 2. februar, og fejres i Bispedømmet København den første søndag i februar. I år er det Septuagesima søndag, som markerer indgangen til ”den lille fastetid”, Septuagesimatiden, som forbereder os til Fasten. Denne begynder Askeonsdag, i år 18. februar. De 40 dages Fastetid slutter med Passionstiden, som indledes med Passions-søndag to uger før Påske. Efter Palmesøndag og den stille uger fejrer vi så Herrens Opstandelse Påskedag (i år 5/4) - i år med traditionel messe i Jesu Hjerte kirke!

Sommerlejr på Klitborg
Den traditionelle sommerlejr på Klitborg finder i år sted i ugen 25/7 til 1/8. Der vil være daglig messe om morgenen, og komplet om aftenen efter den traditionelle ritus. Lejrpræst bliver p. Josef Bisig FSSP.  Reservér allerede nu ugen i kalenderen og se frem til en dejlig uge med fælles liturgi, bøn, afslapning og strandliv! Nærmere information om pris, tilmelding mv. i næste nummer af BP.

Hvorfor den traditionelle messe? -5

I går var det Septuagesima Søndag i Kirkens traditionelle kalender for det liturgiske år. For et år siden vidste jeg ikke engang hvad ”septuagesima” betød. Nu gør jeg, og jeg synes denne forberedelsestid til Fasten er fantastisk! Septuagesimatiden (…) er de sidste tre uger før fasten, hvor vi gør os klar til den største bodstid i det liturgiske år, en tid med frivillig bod og faste forud for den obligatoriske bod i Fasten.
Jeg ved ikke hvordan du har det, men jeg blev ofte overrumplet når det pludselig var Askeonsdag. Jeg var ikke rigtig klar til bodsaspektet i Fasten. Selvom jeg deltog i messen Askeonsdag, var det ofte svært for mig at komme i gang med abstinens [ikke at spise kød, red.] og faste, og andre bodshandlinger, indtil nogle uger ind i Fastetiden. Nogle gange var min glemsomhed og uforberedthed sådan, at jeg opgav bodshandlingerne jeg havde planlagt, og bare hutlede mig igennem uden at gøre noget særligt.
Septuagesima forebygger alt det. Det er en slags opvarmningstid til Fastetiden, som forbereder os til bodstiden som på sin side forbereder vore hjerter, sind og sjæle til den vidunderlige festtid som kommer med Påsken. Det er den visdom, som Kirken har opsamlet over år-hundrederne, der giver os de liturgiske tider som bereder vejen for den næste, idet der tages hensyn til den menneskelige naturs svaghed.

Anonym katolik, blogger og far til 6
http://veneremurcernui.wordpress.com

Forberedelse til firmelse
En gruppe af familier med tilknytning til den ekstraordinære messe har organiseret fælles katekese af unge i alderen 11-13 år, som forbereder sig til Firmelsens Sakramente i den traditionelle ritus. Undervisningen finder sted kl. 16 i Jesu Hjerte Kirke den tredje søndag i hver måned, næste gang 15/2. Nye deltagere er velkomne. Man bedes henvende sig til Jacob Schwartz.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 1/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/2 (Quincagesima Sø.) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/3 (2. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.