Header

Her i fastetiden fokuserer vi på vor tros inderste kerne, som P. Marx så ofte har fortalt os om: Guds kærlighed til os mennesker. Vi har intet stærkere udtryk herfor end den Almægtige som giver sit jordiske liv for os på Korsets Alter. Vi ønsker for jer alle, at I i denne tid må øse rigt af de Nådens kilder, som stråler ud fra Kristi martrede Legeme og fra Hans Opstandelses Herlighed, som vi forbereder os til at fejre.

Sommerlejr på Klitborg
KlitborgKlitborg2Sankt Karl Borromæus Gruppen indbyder alle interesserede til den traditionelle sommerlejr på Klitborg i Odsherred - billederne ovenfor er fra lejren sidste år. Den finder sted i uge 31 fra lørdag den 25. juli til lørdag den 1. august. P. Josef Bisig FSSP har givet tilsagn om at være lejrpræst i hele perioden, så den traditionelle messe vil blive fejret dagligt. Pris for deltagelse er kr. 250 per voksen per døgn. Beløbet dækker ophold og forplejning. Tilmelding til Cecilie Schwartz.

Nej til hæresi om ægteskabet
Der har på det seneste været skabt usikkerhed bl.a. i medierne om hvor vidt Kirken kunne tænkes at ændre sin pastorale praksis omkring ægteskabet i retning af de facto at godkende skilsmisser. Den nyudnævnte præfekt for Gudstjeneste-kongregationen, kardinal Robert Sarah, har i en netop udkommet interviewbog (”Gud eller Intet”) manet denne usikkerhed i jorden. Han siger: Den idé, at troslæren kan anbringes i en fin lille æske, løsrevet fra den pastorale praksis (…) er en form for hæresi, en farlig skizofren patologi. Jeg fastslår højtideligt, at Kirken i Afrika med fasthed vil modsætte sig ethvert oprør mod Kristi og Kirkens lære.
Kilde: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/02/

Hvorfor den traditionelle messe? -6

SticklerNu, hvor forskellige sprog og dialekter kan bruges i Guds- tjenesten, af katolikker fra forskellige stammer og nationer, som alle bebor en verden der dagligt bliver mindre, så resulterer dette Babel i liturgien et tab af ydre enhed i den verdensomspændende katolske kirke, som før var forenet i en fælles stemme. (…) Før i tiden kunne enhver præst i hele verden læse Messen på latin for alle menigheder, og alle præster forstod latin. Desværre kan ingen præst i dag læse messe for alle mennesker i verden. Vi må indrømme at allerede få årtier efter reformen af det liturgiske sprog, har vi mistet denne mulighed for at bede og synge sammen i større internationale forsamlinger og endda i møder med Paven, som er centrum for Kirkens enhed. Vi kan ikke længere synge og bede sammen. Endelig må vi også se med alvor på den rolle, som messetjenerne spiller, og som Tridentiner- koncilet understregede nødvendigheden af at se i forhold til præstens hellige tjeneste. Når præsterne opfører og klæder sig korrekt, opmuntrer de folk til at følge hvad de siger og lærer. Desværre har den måde, mange gejstlige i dag opfører sig på, udvisket forskellen mellem lægfolk og præsternes hellige tjeneste i Kristi sted.

Kardinal Alfons Stickler, tale i NYC, 1995
Oversat fra engelsk original, www.sanctamissa.org


Elleve nye subdiakoner viet
Petersbroderskabets seminar (præsteskole) i Sydtyskland blomstrer i disse år. Det var her, p. Martin Knudsen - vor danske præst i Amsterdam - blev uddannet og præsteviet i 2006. Petersbroderskabet tæller i dag 253 præster og 144 (!) seminarister. Senest, den 14. februar, modtog 11 unge mænd vielsen til subdiakon, den første højere vielse på vejen mod præsteskabet. 16 andre seminarister modtog forskellige af de lavere vielser; alle disse ceremonier er forsvundet i den nye ritus, men bevares i den traditionelle. 

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 1/3 (2. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/3 (4. Sø. i F., Lætare) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 5/4 (Påskedag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.