Header

Victimae Paschali Laudes
SurrexitNår disse linier læses, er vi på vej ind i den Stille Uge som kulminerer i de tre hellige dage, Triduum Sacrumfra Skærtorsdag til Påskenat, som indleder kirkeårets højdepunkt: Festen for Herrens Opstand- else. I år fejres den tradi- tionelle Messe i København også denne dag - hvor vi i forening med hele Kristenheden jublende synger:
Kristne, lad os prise vort påskelam!
Lammet har frelst fårene. Kristus, den skyldfri, har forsonet Faderen med synderne. (…)
Kristus, mit håb, er opstanden: han vil gå forud for os til Galilæa. Vi ved at Kristus er sandelig opstanden fra de døde. Du, vor sejrrige Konge, forbarm dig! Amen. Alleluja.

Barnedåb i Jesu Hjerte kirke
Passionssøndag, den 22. marts, modtog Vincent Benedict Ertner, søn af Gideon og Maria Ertner, Dåbens Sakramente i Kirkens overleverede ritus. Vi ønsker ham og hans forældre Guds velsignelse!

A propos synoder…
En uovervindelig hindring for dem, som ønsker en ny lære og disciplin for modtagelsen af den Hellige Kommunion, er næsten to tusind års katolsk historie (…) Man kan påstå at bodsdisciplinen i de tidlige århundreder før koncilet i Nicæa var for streng, når det hævdedes at mordere, ægteskabsbrydere og trosfornægtere kun kunne tilgives én gang af Kirken. (…) Denne strenghed var normen da Kirken voksede på trods af forfølgelser. Den kan ikke glemmes, lige så lidt som den lære om ægteskabet, vi fik af Tridentiner-koncilet, af Hellige Johannes Paul II og af pave Benedikt XVI.

Sommerlejr...
Klik her for opslag og info om sommerlejr i uge 31.

Hvorfor den traditionelle messe? -7

Et emne, som fortjener meget mere op- mærksomhed end det har fået (så vidt jeg da ved), er hvordan børn forholder sig til den traditionelle latinske messe (TLM). En ting synes meget klart fra min erfaring med mine egne og mine venners børn, nemlig at børn ikke blot vænner sig til at deltage i TLM, men de kan blive ganske fængede og optagede af den - på trods af alle eksperternes forestillinger om børns behov for forenklede liturgier, der mader dem med Evangeliet i små bidder. Vi kender alle til drenge som er urolige i kirken indtil de, i soutane og messeskjorte, kommer ind i altertjenernes lige rækker og optræder som Kristi små soldater… eller de små damer der, med et kirkeslør på hovedet, hengiver sig i bønnen på en måde som er opbyggelig også for deres forældre.

børn

Kirkens fremtid, i harmoni med Traditionen

(…) Jeg korresponderede for nylig med en far, som fortalte mig om sin egen families overgang fra den nye ritus til TLM. (…) Han skrev bl.a.:
”Vores datter opdagede forskellene da hun kun var 10 år. Hun sagde, at hun blev forelsket i TLM. Hun sagde også at da hun fik kirkeslør, blev hun bedre til at bede. Hun følte at hun koncentrerede sig bedre - uden forstyrrelser. Desuden sagde hun, at hun bedre kunne forestille sig Maria, fordi Maria altid afbildes med tildækket hoved. Jeg siger ofte til vore sønner, at det bliver vores datter som får os ind i Himlen.”

Kilde: www.newliturgicalmovement.org/2015/03/
ex-ore-infantium-children-and.htmlMesser efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 5/4 (Påskedag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Ma. d. 6/4 (2. Påskedag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 9
Sø. d. 19/4 (2. Sø. e. Påske)i Jesu Hjerte kirke, Kbn., kl. 18
Sø. d. 3/5 (4. Sø. e. Påske) iJesu Hjerte kirke, Kbn., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (kl. 16 i ulige uge-numre og kl. 18 i lige ugenumre)
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.