Advent og jul. I adventstiden forbereder vi os til en af årets store kirkefester, Festen for Herrens Fødsel (25/12). I december falder også Festen for Jomfru Marias uplettede undfangelse (8/12). Vi ønsker alle læsere en opbyggelig adventstid og en velsignet julefest!

Iterum dico, gaudete… Den tredje søndag i Advent, hvor vi i denne måned har mulighed for at deltage i den hellige Messe efter traditionel ritus, kaldes også "Gaudete søndag", efter indgangsverset: "Glæd jer i Herren, jeg siger igen, glæd jer…" På denne dag inviterer Kirken os til glæde, midt i en tid præget af forventning og bod: Herrens komme nærmer sig. I evangeliet (Joh. 1, 19-28) forkynder den hellige Johannes Døberen Herrens komme for det jødiske folk.

Traditionel praksis omkring jul. Som de seks uger op til Påske er adventstiden en bodstid. Vi forbereder os til Herrens Komme ved bøn og faste. Ifølge traditionel katolsk praksis er alle fredage (bortset fra påbudte helligdage) abstinensdage (man spiser ikke kød). I adventstiden er der desuden flg. fastedage (1 hovedmåltid, og højst 2 mindre måltider uden kød), som dog ikke er bindende ifølge den nye kalender: tamperonsdag (15/12), tamperfredag (17/12), tamper-lørdag (18/12), samt vigilien til Herrens Fødsel (24/12, som også er abstinensdag). Ifølge et dekret af Pave Pius d. 12 (1959) tillades de troende at flytte fasten og abstinensen på den 24/12 til dagen før, altså 23/12.
             Fuld aflad kan (under de sædvanlige betingelser) opnås ved at synge eller fremsige Te Deum på årets sidste dag, og ved at synge eller fremsige Veni, Creator på årets første dag (Enchiridion, #60, #61).

Efterlysning: Til musikalsk ledsagelse af messerne efterlyses en orgelspiller.  Interesserede kan henvende sig til p. Michael Hornbech-Madsen, se nedenfor.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Fordi den i sin form og sit udtryk åbner himlens porte! Jeg er opvokset i en katolsk familie og som sådan vokset op med den nye ritus. Imidlertid fandt jeg måden hvorpå den nye ritus fejredes variabel, og søgte derfor tilbage og fandt den gamle ritus. Ikke alene opdagede jeg en "liturgisk konstans", men fik i tillæg en spirituel rigdom og en tidløs fejring af det hellige messeoffer. Gennem denne ritus er jeg kommet nærmere til 'katolicismens inderste væsen' - med større erkendelse af Guds storhed og mere nærværende forståelse af det dybeste formål, tilbedelse af Gud og frelsen til Det evige Liv! Jeg fornægter på ingen måde den nye ritus, men min tilknytning til Kirken er blevet styrket af den gamle ritus.
                                    Jacob Schwartz


Kaldskrise. Pave Johannes Paul d. 2. mødtes 26. november med en delegation af amerikanske biskopper for at diskutere den katastrofale mangel på præstekald i USA.

Seminarium udvides. Petersbroderskabets præsteseminarium i Nebraska, USA (billedet ovenfor), som blev indviet i 1999, skal nu udvides. Hvert år afvises mange ansøgere til seminariet pga. pladsmangel.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag den 12. december (3. sø. i Advent, Gaudete) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 9. januar 2005 (Fest for den Hl. Familie) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 13. februar 2005 (1. sø. i Fasten) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 13. marts 2005 (Passionssøndag) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph


Evt. ændringer meddeles www.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk