Header

Missa Solemnis 16. august
Som annonceret i sidste nummer af BP fejres en særlig højtidelig messe (levitmesse) søndag den 16/8 kl. 18 i Jesu Hjerte Kirke. Den liturgiske anledning er den eksterne fejring af Jomfru Marias Optagelse i Himlen, som siden 2006 har været højtideligholdt med højmesse efter den traditionelle ritus i København. Celebrant er p. Paul Marx (OMI).
To store ”runde” dage for p. Paul markeres ved den efterfølgende reception: det er i år 50 år siden, han modtog Præstevielsens Sakramente, og 75 år siden, han modtog Dåbens. En række gejstlige fra ind- og udland vil deltage, og det samme vil naturligvis mange katolikker, som har nydt godt af fader Pauls lange og tro tjeneste for Kirken i Danmark. Næppe nogen præst i Danmark er kendt og elsket i så brede kredse som fader Paul, der har udstrakt sin præstelige omsorg både bredt og vidt - fra Grønland til Herlev, fra helbredelsesmesser til vor egen gruppe af traditionelle katolikker. Fader Paul har som præst - in persona Christi - været ”den gode hyrde” for os alle, en præst, som tog sig af de ”fortabte får”, som andre efterlod i mørket.
At vi fejrer fader Pauls præstelige ”guldbryllup” i forbindelse med Festen for Jomfru Marias optagelse i Himlen har også den dybere mening, at fader Paul tilhører ordensfællesskabet Oblati Maria Immaculata, som blev grundlagt af Skt. Eugène de Mazenod med henblik på at støtte genrejsningen af Kirken i Frankrig efter den blodige forfølgelse under ”revolutionen”, og især missionere blandt de fattige. Skt. Eugène blev biskop af Marseille i 1837 og forestod opførelsen af den store basilika Notre Dame de la Garde. Den gyldne statue af Guds Moder, som troner på kirkens spir, viser os Maria som Himlens Dronning, vort håb i nød og særlig i vor sidste stund.


p. PaulVor Frue


Hvorfor den traditionelle messe? -11

Selv de mest stålsatte fortalere for modersmålet i liturgien kan ikke påstå at de troende i tidligere århundreder ikke anede hvad der foregik i den hellige messe. De kunne naturligvis ikke gengive hvad de hørte ord for ord, men der var ikke bare ord, der var handlinger og processioner, der var knæfald og velsignelser, sang og klokker, og denne helhed rummede et budskab som katolikker forstod ganske godt i to tusind år. De oplevede at Gud åbenbarede sig; Han gjorde sig tilgængelig for folket, var med dem, og Hans fysiske nærhed i liturgien var lige så håndgribelig som for jøderne i Det hellige Land. Ingen behøver at vide mere – eller mindre – om liturgien. De, der forstår hvert et ord af ceremonien, men ikke kender denne fundamentale sandhed, har ikke forstået noget som helst af messen.

Martin Mosebach, prisvindende tysk forfatter. Tale i New York, maj 2015
Kilde: Rorate Caeli

Få Borromæusposten på mail!
Selvom man kan få BP på papir i våbenhuset til Jesu Hjerte kirke, vil vi gøre opmærksom på muligheden af at få det tilsendt på mail - skriv blot til jacob.schwartz@dadlnet.dk. Har man ikke adgang til mail, er også muligt at få BP tilsendt pr. post (aflevér venligst navn og adresse til Jacob Schwartz i kirken). Begge dele uden beregning - men vi foretrækker mail, da det efterhånden er ret dyrt at sende breve!

Gregoriansk sang i Jesu Hjerte kirke
Ved indgangen til Jesu Hjerte kirke har der i de seneste måneder været opslag om den gregorianske sang i Jesu Hjerte kirke. På foranledning af flere henvendelser skal vi understrege, at disse opslag ikke vedrører den traditionelle messe, hvor sangen forestås af frivillige kræfter, og således ikke er i fare for at forsvinde af økonomiske årsager.
Vi benytter dog anledningen til at efterlyse flere frivillige med tid og lyst til at medvirke i Kirkens overleverede sang!

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 2/8 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/8 (Marias Optagelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
      NB: højtidelig messe (levitmesse)! Reception efter Messen.
Sø. d.  6/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.