Header

Messen i sin fulde skønhed
P. Marx jubilæum
Søndag den 16. august blev endnu en milepæl for den traditionelle Messes retablering i bispedømmet København. For anden gang i år fejredes levitmesse, dvs. den højtidelige form af Messen, hvor præsten assisteres af diakon og subdiakon. Anledningen var dels den eksterne fejring af Jomfru Marias Optagelse i Himlen, dels P. Paul Marx’ tredobbelte jubilæum: 75 siden dåben, 55 år som Oblati Mariae Immacalutae-broder, og 50 år som præst. Messen overværedes af vor biskop Czeslaw Kozon, generalvikar og kirkens sogne-præst Niels Engelbrecht, samt to af p. Pauls ordensbrøde, p. Michael Bradley (som prædikede) og p. Alren Soosaipillai - sammen med en stopfuld Jesu Hjerte kirke. En reception i menighedssalen afsluttede den festlige aften, som bringer nyt håb for den traditionelle latinske Messes integration som en fuld og almindelig del af Kirkens liv i Danmark. Ovenfor et enkelt billede - flere bringes i Katolsk Orientering og på
www.katolikker.dk

Messe i Randers 21/9 kl. 18
Mandag den 21/9, på Festen for evangelisten Mathæus, fejres traditionel Messe i Jesu Hjerte kirke i Randers, Thorsgade 22. Celebrant bliver p. Paul Marx, OMI. Alle opfordres til at deltage ved fremmøde, eller i bøn. Yderligere information om den tradi- tionelle Messe i Jylland findes på Sankt Knuds Selskabs hjemmeside,
http://sanktknudsselskab.com.

Hvorfor den traditionelle messe? -12

Det gamle ritual [for Messen, red.] fostrer et bønsliv. De stille perioder under Messen fortæller folk at de skal bede. (…) Selvom de troende faktisk ikke beder alene, i og med at de skal forene deres bøn og offer med præstens bøn og Offer, så er deres bøn indre og mental, og disponerer dem derfor for denne form for bøn. Det er en af grundene til at folk, efter en Messe læst efter det gamle ritual, helt naturligt er mere stille og ofte beder også efter Messen. Hvis alt foregår vokalt og med høj stemme, så føler folk at det er forbi når der ikke længere tales. (…) Den dybe stilhed omkring Messens højdepunkt [forvandlingen, red.] er blot en af tusind grunde til, at kristne som længes efter Guds kød og drik finder deres sult både stillet og næret af den traditionelle latinske Messe. Gud ske tak og lov, at denne stilhed taler til flere og flere sjæle…
Dr. Peter Kwasniewski, ”The silence of the Canon speaks more than thousand words”, 2015.

Sommerlejr med Traditionen
KlitborgSmå 60 katolikker deltog eller besøgte i uge 31 sommerlejren på Klitborg.  I sin tre- årige historie blev den derved den største lejr. Deltagerne var fra både fra øst- og vest- danmark og fordelte sig på unge, små- børnsfamilier og nogle enkelte fra den ældre generation.  Lejren var præget af liturgi og feriestemning. Men der var også plads til tre workshops om messen ledet af p. Josef Bisig (FSSP), som også læste den daglige messe. Tirsdag den 28. marts blev der desuden fejret højmesse af p. Marx OMI, hvor en af de små lejrdeltagere modtog sin første hellige kommunion. Sommerlejren gentages i 2016, uge 30 (sidste uge af juli).
Billeder fra lejren kan ses her.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d.  6/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 20/9 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 4/10 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.