Jordskælvskatastrofen i Asien. Biskop Kozon opfordrer i en appel, dateret 30/12, alle katolikker til at støtte Caritas' hjælpearbejde blandt ofrene for jordskælvskatastrofen i Sydøstasien. Kollekten fra Messen den 9. januar vil ubeskåret blive sendt til Caritas Danmark. 

Den hellige Families Fest fejres på søndagen i hl. tre kongers oktav, hvor der i denne måned læses Messe efter traditionel ritus. Festdagens evangelium (Lukas, 2: 42-50) fortæller om, hvordan Maria og Josef søger og genfinder den 12-årige Jesus i Jerusalem. Den hellige familie er - trods sine helt særlige opgaver og forudsætninger - et eksempel for alle kristne familier:

Jesus, Maria og Josef! Til Eder indvier vi vore hjem! Amen.
(Fra indvielsesbønnen til den Hellige Familie, Salme- og bønnebogen, s. 634)

Valfarten Paris-Chartres finder som sædvanlig sted omkring pinse, i år 14.-16. maj. Nærmere detaljer om den danske deltagelse følger i næste nummer.

En opsang. "I danske katolikker har været lidt for duknakkede, for prægede af, at I fik bank under reformationen. I skal være langt mere synlige. Der er brug for Den katolske Kirke i dag. Der, hvor Folkekirken har svigtet og er gået i selvsving, har I en vigtig rolle i at fastholde det danske folk i troens rødder." Ordene er DR-redaktør Anders Laugesens (her gengivet fra Kat. Or. 7/12), og faldt i et oplæg på pastoralrådsmødet i november. Katolikker, som fastholder Kirkens traditionelle ritus, kan næppe beskyldes for at være prægede af reformationen - men opfordringen om synlighed gælder naturligvis også os!

 Hvorfor den traditionelle messe?

I den gamle liturgi er Kanon centrum i Messen som offer. I flg. tridentinerkoncilets vidnesbyrd går Kanon tilbage til apostlenes tradition, og var i det væsentlige fuldendt omkring Gregor d. Store (600 e. Kr.). Den romerske kirke havde aldrig andre kanoniske bønner. Selv mysterium fidei ["troens mysterium"] i indstiftelsesordene nævnes udtrykkeligt af pave Innocent d. 3. i et brev til ærkebiskoppen af Lyon [1202, red.] … Dettte mysterium fidei blev fjernet i den nye liturgis indstiftelsesord. Hvorfor? Samtidig blev der givet tilladelse til andre kanoniske bønner. Den anden - som ikke nævner Messens karakter af offer - men som er den korteste - har erstattet den gamle romerske Kanon stort set overalt. Derved er dyb teologisk indsigt fra tridentinerkoncilet gået tabt. (…)
For at sammenfatte vore overvejelser, kan vi sige at den teologiske tiltrækning i den tridentinske Messe svarer til de teologiske mangler i Vatikan-Messen [den nye ritus for Messen, red.]. Af denne grund skal de troende, i en ånd af lydighed mod den kirkelige øvrighed, fortsætte med at give udtryk for deres lovlige og pastorale præference for den tridentinske Messe.

             Alfons Cardinal Stickler, maj 1995


Traditionel påskefejring 2005.
I lighed med sidste år vil kirkeårets højdepunkt - Triduum, fra Skærtorsdag til Påskefesten - blive fejret efter traditionel ritus i København. Pga. P. Michaels forpligtelser i Jesu Hjerte Sogn arbejdes der på at skaffe præstelig assistance fra Petersbroderskabet.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag den 9. januar 2005 (Fest for den Hl. Familie) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 13. februar 2005 (1. sø. i Fasten) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 13. marts 2005 (Passionssøndag) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph


Evt. ændringer meddeles www.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk

 

SÅDAN FINDER DE VEJ TIL MESSEN
(INSTITUT SKT. JOSEPH'S KAPEL)

  • Tag bus eller tog til Østerport Station:

  • Fra stationens hovedindgang går De til højre mod
    Dag Hammarskjölds Allé

  • Institut Sankt Joseph ligger nu på venstre side af gaden,
    Dag Hammarskjölds Allé nr.17:

  • Kapellet ligger på 2. sal (trappe fra hovedindgang). Der er elevator fra stueetagen (der ligger nogle trin over gadeniveau). Elevatoren kan være lidt svær at finde, men der vil normalt være assistance ved indgangen ca. 15.45-15.55.