Header

Primitsmesse
p janP. Jan Hansen, der som diakon har medvirket ved bl.a. fejringen af p. Marx’ 50 års præstejubilæum, blev, sammen med Kasper Baadsgaard, præste- viet på festen for Skt. Josef den 19. marts i Jesu Hjerte Kirke. Billedet her af p. Jan er taget ved den efterflg. reception på Institut Sankt Josef. Til lykke!, og med ønsket Guds velsignelse til mange års virke i Herrens vingård! Hvide Søndag, 3. april, fejrer p. Jan leviteret primitsmesse efter den traditionelle ritus kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Efter messen er der primitsvelsignelse, og der er reception i menighedssalen. Alle er velkomne.

Firmelser og Pontifikalmesse
Lørdag den 25/6 kl. 12.30 sker der noget helt særligt i Sankt Augustins kirke i København: biskop Czeslaw Kozon meddeler Firmelsens Sakramente i den traditionelle ritus, og fejrer efterflg. Pontifikalmesse. Skulle der være nogle, udover de, som allerede er indskrevet, som ønsker at modtage sakramentet denne dag, bedes henvendelse snarest ske til C. Winsløw (cawidk@yahoo.dk).
Pontifikalmessen er i den traditionelle ritus en meget højtidelig og storslået form af Messens liturgi, som involverer et stort antal præster. Det er kun anden gang efter 1969, at en sådan messe fejres i Danmark. Første gang var Søndag den 10. januar 2010, hvor pontifikalmessen fejredes i Sankt Ansgars Domkirke.
Begge begivenheder markerer den langsomme, men sikre integration af den traditionelle ritus i Bispedømmet, som ønsket og fordret af Pave Benedikt XVI i Motu Propriet Summorum Pontificum (2007). Pave Benedikt ønskede netop, at den traditionelle ritus skulle ud af den exceptionelle (eller ligefrem marginaliserede) status, den havde haft i årene efter 1969, så den ikke blot er tilladt, men også bliver let tilgængelig for alle katolikker, hvis trosliv særlig næres af den. Uanset, om man hører til denne kategori, må alle katolikker anerkende den liturgiske form, som Kirken i stort set hele sin historie har æret og er blevet formet af. Det er en glæde, at situationen nu normaliseres i stigende grad. Fejringen 25/6 er endnu en manifestation heraf, og vi indbyder alle til at deltage i denne særlige højtidelighed. 


Kirken og ægteskabet - 7

I den store forvirring af meninger, som dag efter dag spredes stadig mere, skal det endvidere bekendtgøres at ingen magt kan løse det kristne ægteskabs bånd, når dette er indgået og fuldbyrdet; og som følge heraf, gør ægtefolk sig skyldige i en alvorlig forbrydelse, hvis de indgår et andet ægteskab, inden det første ægteskab er ophørt ved den enes død. Skulle de være kommet til et punkt, hvor det synes umuligt for dem at leve sammen, tillader Kirken dem at leve adskilt, og stræber samtidig efter at yde dem den hjælp og støtte, som er nødvendig givet deres forhold. Men Kirken ophører samtidig aldrig med at stræbe efter at forsone dem med hinanden. Disse tilfælde er undtagelser, og de ville være yderst sjældne hvis mænd og kvinder, som indgår ægteskab med de rette intentioner, undveg lidenskabernes indflydelse og holdt sig til den rette lære om ægtestandens pligter og dens ædle formål. Så ville de heller ikke indlade sig på en række synder, som påkalder Guds vrede over dem.

Pave Leo 13., Rundskrivelse om det kristne ægteskab,
10/2 1880. Kilde: kortlink.dk/ku4q

Katekese om Firmelsens Sakramente
Sankt Aloysius Gonzaga Gruppen indbyder til katekese om Firmelsen sakramente Søndag d. 17/4 kl. 16.15. Målgruppen er unge på 18-35 år

Flere vigtige datoer til kalenderen!
Det er en stor glæde at meddele, at der på en af årets største kirkefester - Kristi Himmelfarts dag (5/5) - i år vil blive fejret Messe efter den traditionelle ritus. Yderligere detaljer følger i næste nummer af BP. Og de gode nyheder slutter ikke her! Lørdag efter Kristi Himmelfarts Dag (7/5) fejres Vesper (liturgisk aftensang) efter den traditionelle ritus, kl. 15 i Sankt Ansgars Domkirke, med gregoriansk sang og renæssancepolyfoni. Celebrant er biskop Czeslaw Kozon

Traditionel Sommerlejr på Klitborg
Igen i år afholdes der traditionel katolsk sommerlejr på Klitborg ved Nykøbing Sjælland, 23.-30. juli. Alle er velkomne - yderligere information på
www.katolikker.dk/Sommerlejr.pdf

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 3/4 (Hvide Søndag, primits) i Jesu Hjerte k., Kbh., kl. 18
Sø. d. 17/4 (3. Søndag e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/5 (5. Søndag e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.