Header

Pontifikalmesse og firmelse 25/6
Som maj byder også juni på begivenheder, der viser at den traditionelle liturgi er et væsentligt og alsidigt islæt i kirkelivet i København. Én af disse udmærker sig ved sin sjældne og storslåede karakter: for anden gang siden 1969 er det i København blevet muligt at fejre den højtideligste form af messen: Pontifikalmessen, som vil blive fejret lørdag den 25. juni kl. 12.30 i Sankt Augustins kirke. Den seneste pontifikalmesse blev fejret 10. januar 2010 i Sankt Ansgars Domkirke. Dengang vakte begivenheden (og billederne derfra) så stor international interesse, at vores hjemmeside (www.katolikker.dk) var nede i flere måneder!
Under pontifikalmessen 25/6 meddeler biskop Czeslaw også Firmelsens Sakramente til fem unge mennesker. Det er langt fra første gang, at dette sakramente fejres efter den traditionelle ritus i Danmark, faktisk er det anden gang bare i år.
Sankt Augustins kirke på Østerbro, hvor begge fejringer finder sted, hører til bispedømmets allersmukkeste, med Højalter og korrum som står urørte af ombygningsiveren i 70’erne. Vi havde i maj den glæde at den traditionelle Messe kunne fejres dér både Kristi Himmel- fartsdag og søndagen derefter, og som billedet nedenfor viser, er kirken den perfekte ramme om den ærværdige liturgiske tradition, vi elsker og lever af.

Messe

Messe Kristi Himmelfarts Dag 2016 i Sankt Augustins kirke, Jagtvej 183, Østerbro.


Derfor den traditionelle messe - 2

Saint Gregory Society er en gruppe af katolske lægfolk i Connecticut, som siden 1986 har arbejdet for at fremme fejringen af den traditionelle liturgi i USA. Et medlem, W. Riccio, giver her sin konklusion på en artikel om arbejdet med at hjælpe præster til at fejre den:
Da Pave Benedikt XVI udgav Summorum Pontificum [Motu Proprio fra 2007, om den den traditionelle liturgi’s plads i Kirkens liv, red.] håbede han at den ældre ritus ville påvirke den nye, og omvendt. Det sker. Det sker måske ikke så hurtigt som vi kunne ønske os, men det sker. Selv de præster og seminarister, som ikke er interesserede i de traditionelle riter, påvirkes af traditionen og af den nye fokus på Ars Celebrandi [måden liturgien fejres på, red.]. De nye generationer af seminarister og præster har for de flestes vedkommende en interesse for traditionen, og en kærlighed til alt hvad Kirken er. Sandhed og skønhed er objektiv virkelighed for dem, og de ser de fejl, som er opstået på grund af en udbredt minimalisme. (…) Dette er ikke en rosenrød vision. Der er virkelige problemer i Kirken. De skal imødegås. Liturgien, og specielt den romerske ritus’ ældgamle Messe, vil være et af midlerne til at løse disse problemer. Jeg har set det på første hånd.

Kilde: New Liturgical Movement, kortlink.dk/m8b9

Andre meddelelser vedr. juni og juli:
•    Der fejres barnedåb med Messe lørdag den 11/6 kl. 11 i Sankt Augustins kirke
•    Der fejres ekstraordinært Messe søndag den 26/6 kl. 18 i Jesu Hjerte kirke
•    Den traditionelle sommerlejr på Klitborg afholdes i år 23/7-30/7. Lejrpræst er P. Josef Bisig (FSSP). Pris kr. 250 pr. voksen pr. døgn (inkluderer logi og forplejning, som tilberedes af deltagerne). Tilmelding: cecilie@city.dk
•    Udover de sædvanlige messer 5/7, 19/7 og 31/7, vil der i juli blive fejret messe på Klitborg søndag den 24/7 (nærmere i BP153).

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 5/6 (3. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Lø. d. 11/6 (Barnedåb) i Skt. Augustins kirke, Kbh., kl. 11
Sø. d. 12/6 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl. 15
Sø. d. 19/6 (5. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Lø. d. 25/6 (Pontifikalmesse, firmelse) i Skt. Augustins kirke, kl. 12.30
Sø. d. 26/6 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 3/7 (7. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.