Header
       Lejr1             Lejr2

Jubelårsvalfart til Odense
AlbaniI anledning af jubelåret for Barmhjertigheden, arran- gerer Sankt Knuds Selskab (Jylland) og Sankt Karl Bor- romæus Gruppen en fælles valfart til Odense lørdag den 13. august kl. 11.30.

Programmet indledes med spisning af medbragt mad kl. 11.30 i Eventyrhaven (vi mødes ved rotunden midt i haven), som ligger syd for domkirken. I fald du kommer med tog er der knap en kms gang, er du i bil kan du se parkeringsmuligheder på odenseparkering.dk. Efter maden er der andagt ved Knud Konges grav, og derefter går vi til Skt. Albani, hvor der er lejlighed til andagt og skriftemål 13-14, og hvor Messen fejres kl. 14. Eventyrhaven, domkirken og Skt. Albani ligger med et par hundrede meter fra hinanden.

Bryllup efter traditionel ritus
Lørdag den 6. august kl. 16 er der bryllup efter ekstraordinær form i Skt. Augustins kirke på Østerbro i København. Sandra og Max vies af p. Paul Marx. Vielsen følges umiddelbart af sungen brudemesse med polyfone motetter.
Handlingen er offentlig og alle er velkomne!


Derfor den traditionelle messe - 4

Hvor taknemmelige må vi ikke være over at Hans Hellighed (Pave Benedikt, red.) har en så dyb sans for Traditionens værdi og at han har givet os Motu Propriet som tillader alle præster at læse den Messe, som betyder så meget for deres åndelige liv, og som uretfærdigt blev forbudt af nogle biskopper, som mistede fodfæstet i kølvandet på Andet Vatikankoncil - i denne forbindelse, en slags tsunami. Vi blev hele tiden fortalt at forandringerne var foreskrevet af Koncilet; men i virkeligheden var der ikke et sandt ord i det. Andet Vatikankoncil foreskrev aldrig at altre skulle ødelægges, eller at kun modersmålet kunne bruges (i Messen, red.). Det blev tilladt for visse dele af messen… og pludselig forsvandt latinen helt. Det er klart, at djævelen ikke er sprogkyndig. Pave Benedikt vil i historien blive kendt som den store ”genopbygger” - for han har givet os vor arv tilbage. Vi må udtrykke vor taknemmelighed overfor Hans Hellighed.

Alice von Hildebrandt, Latin Mass Magazine, forår 2010
Kilde: www.traditionalcatholicpriest.com/2013/08/13/

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Lø. d. 6/8 (Brudemesse) i Skt. Augustin Kirke, Kbh., kl. 16
Sø. d. 7/8 (12. Sø. e. Pinse, levitmesse) i Jesu Hjerte k., Kbh., kl. 18
Lø. d. 13/8 (Pilgrimsmesse) i Skt. Albani kirke, Odense, kl. 14
Sø. d. 14/8 (13. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl. 15
Sø. d. 21/8 (Assumptio BMV) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 4/9 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.