Header

Messe ad Orientem - nu ?
I kolonnen ved siden af findes uddrag af Kardinal Robert Sarahs tale ved en liturgisk konference i London. Kardinal Sarah er leder af Vatikanets kongregation for Gudstjenesten. Pavens talsmand p. Lombardi SJ udsendte kort efter en præcisering af, at der ikke var tale om et officielt påbud, uden dog at gå i rette med kardinalens argumentation.  Messen læst mod folket er en sædvane, som de sidste årtier har indfundet sig når den ordinære form bruges: Præsten står bagved alteret, og ser under hele messen på sin menighed. Men de forskellige reaktioner på kardinalens opfordring, også fra biskopper i forskellige lande, giver ikke meget håb om, at den ordinære form af messen vil vende sig ad orientem fra december. Så hvis man vil opleve messen som Gudstjenestekongre- gationens leder har forklaret den bør være, er der fortsat kun én mulighed: den ekstraordinære form, som er i fuld og organisk kontinuitet med den liturgiske tradition helt tilbage til de første kristne menigheder.

Levitmessen 7. august
Levitmesse

For tredje gang i år blev messen i Jesu Hjerte kirke fejret som levitmesse, dvs med diakon og subdiakon (og naturligvis… ad orientem).

Brudemesse 6. august
brudemesseDagen før, 6/8, på festen for Herrens forklarelse, blev der fejret Ægtevielse og Brudemesse i Skt. Augustins kirke, efter ekstraordinær ritus. Vi ønsker brudeparret
- Max og Sandra - hjertelig til lykke!

Derfor den traditionelle messe - 5

Jeg tror det er meget vigtigt at vi snarest vender tilbage til en fælles retning, at præst og lægfolk sammen vender sig i samme retning - mod øst eller i hvert fald mod koret - mod Herren, som kommer, når vi i de liturgiske riter henvender os til Gud. Denne praksis er tilladt i den aktuelle liturgiske lovgivning. Jeg tror faktisk, at det er et meget vigtigt skridt for at sikre, at Herren virkelig er centrum for vore fejringer.
Derfor, kære præster, beder jeg jer ydmygt og broderligt om at indføre denne praksis hvor som helst det er muligt, naturligvis med den nødvendige forberedelse og belæring, men også med hyrdens tillid til hvad der tjener Kirken og er godt for menigheden. Jeres faderlige dømmekraft til afgøre hvor og hvornår det er muligt, men måske første Søndag i Advent dette år, hvor vi venter ”Herren som kommer” og ”ikke tøver” (…) vil være et godt tidspunkt. Kære Præster, vi må igen lytte til Guds klage gennem profeten Jeremias (2, 27): “De har vendt ryggen og ikke ansigtet imod mig”. (…) Jeg appellerer også ydmygt og broderligt til mine brødre biskopperne: lad jeres præster og troende vende sig mod Herren på denne måde…

Kardinal Robert Sarah, 5. juli 2016
Kilde: kortlink.dk/mygv

Valfarten til Odense 13/8

ValfartValfarten til Odense i anledning af Barm- hjertighedens år blev mindeværdig med omkring 30 deltag- ere. Mange skriftemål blev hørt.
Udover den nåde og aflad, som blev pil- grimmene til del, blev det også til et møde mellem øst og vest af troende knyttet til liturgiens ekstra- ordinære form. Måske kunne det blive en årlig tilbagevendende begivehed………

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 4/9 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø.d. 18/9 (18. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø.d. 2/10 (20. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.