Header

Korsets Ophøjelse i Amsterdam
I Sint Agnes Kerk i Amsterdam, hvor p. Martin sint agnesKnudsen FSSP virker, opbevares et særligt dobbelt-relikvie bestå- ende af en splint fra Jesu kors og en torn fra Jesu tornekrone. Reli- kviet blev oprindeligt opbevaret i Den hellige Frans’ kirke i Konstantinopel, men har siden det 17. årh. været i adelsfamilien Testas varetægt. Siden 1930’erne har det været udstillet i Sint Agnes kirken i Amsterdam. På festen for Korsets Ophøjelse bliver der fejret en højtidelig messe med procession med relikviet. I år blev den fejret på den følgende søndag med levitmesse, hvor p. Jan Hansen var celebrant og p. Martin Knudsen var diakon. Samtidig fejredes 10 året for den første messe efter den ekstraordinære form, som blev fejret af generalsuperior p. Berg FSSP. Dette blev begyndelse for Peters- broderskabets arbejde i Amsterdam.

Valfart til Rom
27.-30. oktober er der - som det efterhånden er tradition - valfart til Rom med den tradi- tionelle liturgi. Højdepunktet er, som tidligere år, en procession til Peterskirken med efterfølgende pontifikalmesse. I år begynder valfarten i benediktinerklostret i Norcia, fødested for Skt. Benedikt, det vestlige klosterlivs grundlægger og en af Europas værnehelgener. Mgr. Alexander Sample, ærkebiskop af Portland i USA, vil lede valfarten. Blandt pilgrimmene er den største danske gruppe i valfartens historie med omkring 15 deltagere. Det er stadig muligt at komme med - rejse og logi arrangeres af deltagerne selv, men koordi- nator Gideon Ertner hjælper gerne på vej (gideon_e@hotmail.com). Mere om valfarten kan læses på
populussummorumpontificum.com.

Besøg fra London
Messen 2/10 fejres af Fr. Andrew Southwell, som er tilknyttet St. Bede’s i London. Fr. Southwell er benediktiner og kapellan for Latin Mass Society i England og Wales. Han studerer for tiden i Rom.

Derfor den traditionelle messe -6

En blogger fra Asien skriver: Liberale og neo-konservative katolikker har gjort mange latterlige forsøg på at hindre udbredelsen af den tradi-tionelle latinske Messe. (…) I dette indlæg vil jeg fokusere på en af deres mest ynkelige løgne om den gamle messe, nemlig, at den (…) ikke er og aldrig kan blive naturlig for folk i Asien. Som asiat finder jeg denne idé fuldkommen latterlig. Som vi skal se, passer den traditionelle latinske messe meget godt til asiatisk kultur. Af den grund finder jeg det af største betydning, at den fremmes overalt i Asien. Asien og asiater, fra Mongoliet til Indonesien, er kendt for deres respektfulde skikke i mange områder af livet. Koreanerne, japanerne og kineserne bukker foran mindesmærker for deres helte og afdøde, og de ikke-kristne bukker også i tilbedelsen af deres hedenske afguder. Disse gestusser er meget lig dem man finder i den traditionelle latinske messe, som også bruger dem når vi ærer vor Tros helte og forfædre, såvel som englene, helgenerne, og de relikvier som vi ærer ved Messen og på alteret. (…) Den traditionelle latinske Messe er og har altid været i overensstemmelse med asiatisk kultur, af flg. grunde:
-    Messen indeholder mange knæbøjninger og buk, og mange andre tegn på respekt for den almægtige Gud og Hans tjenere, på samme måde som (og ofte mere end) asiater ærer deres lokale helte og hedenske guddomme.
-    Messen bragte civilisationen til egne af Asien som ellers havde været i mørke og barbari. Den tæmmede et ørige af 1400 øer, nu kaldet Filippinerne. Den erstattede mange slags pri-mitive religioner med sandheden (…)

En anonym blogger fra Filippinerne
Kilde: http://walkinginthedesert.com/2016/05/15/

Juleaften med Traditionen
Det er en stor glæde at meddele, at det for første gang siden liturgireformen i år bliver muligt at fejre Julenattens Messe i den traditionelle ritus. Nærmere om tid og sted kommer i et af de flg. numre af BP.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø.d. 2/10 (20. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/10 (22. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 30/10 (Kristus Konge) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø.d. 6/11 (25. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.