Header

Juleaften med Traditionen
For første gang siden liturgireformen fejres den hellige Messe julenat i år efter den traditionelle ritus i København - nærmere bestemt i Sankt Augustins kirke på Østerbro. Celebrant bliver pastor Jan Hansen, som ellers residerer i Rom. Nøjagtigt tidspunkt følger i næste nummer af BP.

Nye præster til Lund
ICRSPSom det vil være mange bekendt, har Institut Kris- tus Konge si- den 2005 fej- ret Messe i Skt. Thomas kirke i Lund, og siden 2011 fejres Messen dér hver søndag. Indtil oktober 2016 var det Instituttets faste præst i Stockholm, kannik Marcus Künkel, som læste messerne i Lund, foruden de daglige messer for den voksende menighed i Stockholm.
Fra oktober 2016 varetages messerne i Lund af kannikker fra Dome of Homei New Brighton, England. Blandt de nye ansigter i den skånske højborg er kannik Scott Tanner, som er 29 år og blev præsteviet i 2015 - billedet ovenfor er fra hans første Messe i Lund (9/10 2016). Kannik Tanner, hvis mor er fra Finland, voksede op i England, og konverterede til den katolske tro som 17-årig. Han ser frem til at genfinde sine skandinaviske rødder gennem missionen i Lund. En anden af de præster, man nu kan møde i Lund, er kannik Parant, som blev præsteviet denne sommer - han er 26 år og fra Frankrig.
Da vi endnu ikke har messe hver søndag i Kø-benhavn, er det en stor opmuntring at Lund faktisk ikke er særlig langt væk - ca. 1 time med tog og lidt mindre i bil, som også prismæssigt er fordelagtig hvis blot man er to afsted (200 kr. for en ”smuttursbillet”). Messen i Lund fejres hver anden søndag kl. 16 og hver anden søndag kl. 18 - i november er det kl. 16 på de søndage, hvor der ikke er traditionel Messe i København.

 
Derfor den traditionelle messe -7

Den traditionelle latinske Messes historie, hvis seneste udgave stammer fra 1962, går tilbage til Kristenhedens oprindelse. Messen gennemgik gradvise, organiske forandringer gennem århundrederne. Den første skriftlige kilde til den latinske Messe findes i et manuskrift fra det 6. århundrede (den Leoninske bønnebog). Den romerske Latinske Messe blev ophøjet til en lovpligtig og universal norm i det 16. århundrede af den hellige pave Pius d. 5., da der på den tid rådede stor liturgisk forvirring. (…) Men ligesom før dette koncil skete der i de flg. århundreder kun små, gradvise forandringer i Messebogen, de seneste under Pave Johannes d. 23. i 1962. I 1969 udgav Pave Paul d. 6. en ny form af Messen (Novus Ordo Missae), som var designet af en udpeget komité, baseret på den traditionelle Messe, men med substantielle forandringer, især i Offertorie- bønnerne. (…) At præsten fejrer Messen med ansigtet vendt mod menigheden var ikke en praksis som blev introduceret af det Andet Vatikankoncil. At præsten sammen med menigheden vender sig mød Øst, som symbol på at alle vender sig til Gud sammen, i samme retning, er årtusindgammel. Det er normen i den traditionelle latinske Ritus, ligesom i alle den katolske kirkes østlige riter såvel som i den ortodokse kirke. Den skik, at præsten vender sig mod menigheden, blev gradvist introduceret som et eksperiment af nogle præster i det 20. århundrede. Det blev en uskreven praksis i Novus Ordo Messen, selvom der ingen direktiver var om at gøre det, hverken i dokumenter Andet Vatikan- koncil eller i Messebogen fra 1969. Første gang et officielt kirkeligt dokument nævner muligheden af at præsten står med front mod menigheden under Messen kom i år 2000, i den generelle ”Instruktion” hørende til den romerske Messebog udgivet af Vatikanet.

Kilde: Institut Kristus Konge’s amerikanske hjemmeside
kortlink.dk/nq5m

 Efterlysning
Til de traditionelle Messer i København søger vi flere frivillige, som har lyst til at synge med i koret, ministrere, eller hjælpe til i sakristiet.
 

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 30/10 (Kristus Konge) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/11 (Alle Helgen) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 20/11 (Sidste Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh.,kl. 18
Sø. d. 4/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.