Header

Traditionel Midnatsmesse 24/12
p.janI år har vi en helt særlig grund til at glæde os til jul! For første gang kan vi fejre Julenattens Messe i den tradi- tionelle ritus. Det sker kl. 24 i Sankt Augustins kirke, der er en overordentlig smuk ramme om den traditionelle messe, som dette billede fra Kristi Himmelfartsdag i år viser. Vi er meget taknemmelige for at pastor Jan Hansen vil fejre denne messe under sin juleferie i Danmark (fra sit licentiatstudium i Rom).

Beretning fra valfarten til Rom
Årets Summorum Pontificum-valfart 27. til 30. oktober skulle egentlig være startet i Norcia - den hl. Benedikts fødested - hvor der ligger et benediktinerkloster, som liturgisk set er orienteret efter 1962-bøgerne. Men disse planer blev forpurret af det store jordskælv. Valfartens "hovedgæst", ærke- biskop Sample fra Portland, Oregon USA, nåede dog at besøge munkene og fejre messe for dem. Rom var ikke fri for rystelser fra Norcia, men ikke mere end at Rom-delen af valfarten kunne fortsætte ufortrødent. 
Om fredagen kunne Den gode Hyrdes Institut (med hovedsæde i Bordeaux) fejre sit 10-års jubilæum.  Hovedbegivenheden fandt sted lørdag med indledende andagt og tilbedelse i Basilica di San Lorenzo in Damaso. Herfra gik processionen med tusindvis af pilgrimme op mod Tiberen, over Englebroen og ad Via della Conciliazione til Peterskirken. Gennem kir- kens Porta Santa gik det op mod alteret ved Peters Stol. Med pontifikalmesse celebreret af ærkebiskop Sample og prædiken af kard. Levada - ærkebiskoppens forgænger i Portland - nåede valfarten sit højdepunkt. Om søndagen sluttede valfarten i Santa Trinitá dei Pellegrini med fejring af Kristus Konges Fest.

Ny dansk benediktiner
Mikkel Rahbek Pedersen indtrådte 21/11 som novice i benediktinerklosteret Silverstream i Irland, som bruger den traditionelle liturgi. Mikkel har taget ordensnavnet Br. Ignatius Maria. Mere information på vultuschristi.org.

Derfor den traditionelle messe - 8

Kendsgerningen er at Kirken - Guds Folk, de troende lemmer på Kristi Legeme - tørster efter noget, som banal og antropocentrisk [se næste afsn., red.] liturgi ikke kan give dem. De søger efter den sande skønhed, den skønhed som er overleveret i Traditionen. De søger efter en liturgi som ikke forandrer sig vilkårligt, som ikke afhænger af præstens kreativitet eller personlighed, og som ikke behandler dem som uvidende børn. Deres sjæle tørster efter at blive fyldt af kirkemusik som ledsager Kirkens helligste gerning, nemlig det at tilvejebringe Kristi Legeme og Blod, Hans Sjæl og Guddommelighed, på alteret.
Hele Kirken længes efter en liturgi som sætter Kristus, ikke mennesket, i centrum. (…) Den tridentinske [ekstraordinære, traditionelle… red.] ritus opfylder, på en vis måde, de dybeste længsler hos Kristi troende mens vi er her på jorden. (…) Selvom vi ikke vil opnå fuldstændig fred før i Himlen, giver 1962-liturgien os den fred her på jorden. I denne liturgi finder vi Guds kærligheds dybeste væld - vi oplever virkelig, at vi har smagt på Himlen (…)
Denne længsel efter den smukke, hellige liturgi kan ikke være tydeligere end den er hos unge mennesker. Unge mennesker ønsker sig faktisk en smuk liturgi: en de finder virkelig tiltrækkende, ikke bare på overfladen. De ser noget i den tridentinske ritus som er helt anderledes end deres hverdagserfaringer. Til forskel fra Novus Ordo, som undertiden næsten forsøger at forbinde sig med hverdagslivet, er den tridentinske ritus noget helt andet. Den er mystisk og peger helt og holdent væk fra den menneskelige virkelighed. Unge menne- sker som kender og elsker den tridentinske ritus har et stærkt ønske om at bevare Kirkens Tradition; de har en dyb kærlighed til Gud og til liturgien. (…) Mange af dem bliver præster og ordensfolk, andre lever i gode, frugtbare ægteskaber med mange børn. Måske nogle betragter dem som ”stive” på grund af dette ønske om at bevare Traditionen og hvad Kirken altid har lært.
Veronika Arnzt, teologistud. ved Augustine Institute, USA. Kilde: http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/11

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø.d. 4/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø.d. 18/12 (4. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Lø.d. 24/12 (Julenat) i Skt. Augustins kirke, Kbh., kl. 24
Sø.1/1 (Herrens Omskærelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.