1. søndag i fasten (13/2) fejres månedens Messe efter traditionel ritus. Apostelen Paulus (2. Kor. 6, 1-10) formaner os til at vi ikke må have modtaget Guds nåde forgæves; for "nu er det en nåderig tid, nu er det frelsens dag". I evangeliet (Math. 4, 1-11) hører vi om Jesu faste og fristelse i ørkenen. Efter Vor Herres forbillede skal vi også, i fastetidens nåderige dage, besinde os på vor sendelse, og på de fristelser og anfægtelser som er til fare for vor frelse.

 

Katolsk praksis i fastetiden.
I fastetiden mediterer vi over Kristi lidelse på korset for vore synder. Vi gør forskellige bodsøvelser. Askeonsdag og Langfredag er stadig påbudte fastedage (højst et fuldt måltid), og ligesom resten af året bør afholde sig fra at spise kød på fredage. Men vi bør også på andre måder fatte modige beslutninger for at gøre bod for vore synder: ved at afstå fra timelige fornøjelser og materielle goder, og ved konkrete barmhjertighedsgerninger. Korsvejen og Davids salmer (se Salme- og bønnebog, s. 637-653) er vigtige dele af bønslivet i denne tid. Bodens sakramente har naturligvis også en særlig plads i fastetiden, som forberedelse til påskekommunionen.

 Hvorfor den traditionelle messe?

IDen traditionelle Messe er både kilde til og udtryk for Kirkens tro. Kirkens helgener har hentet deres åndelige næring i den, fra Oldkirkens martyrer til hl. Padre Pio og Jose-Maria Escriva. Begge sidstnævnte fik tilladelse til udelukkende at læse denne Messe. Kærligheden til Kirkens traditionelle liturgi har krævet ofre - også i vor tid. Faktisk hører forsøgene på at undertrykke den til den nyere kirkehistories mere skamfulde pletter. Men også i dag bærer Messen, som Kardinal Newmann kaldte "det skønneste på denne side af Himlen", rige frugter i Kristi Kirke. For os, der er unge i dag, er disse frugter afgørende.Når vi deltager i den traditionelle Messe, er vi alle vendt mod Kristi ublodige fornyelse af korsofferet på alteret. Det er så tydeligt, at selv vores mindste børn kan være med: her skal vi bede - ikke tale. Den hl. Johannes-Maria af Ars sagde: "Hvis vi virkelig forstod Messen, ville vi dø af glæde".
                                           Carl Winsløw


Verdensungdomsdagene i Köln 16-21/8 får officiel deltagelse af en traditionel delegation under ledelse af biskop Rifan fra Campos i Brasilien. Hver dag læses Messe efter traditionel ritus. I dagene 10-15/8 samles de troende til valfarter og tilbedelse i de bayerske alper, som forberedelse til den store kirkelige manifestation i Köln. Yderligere information og tilmelding via hjemmesiden www.juventutem.com .

Valfarten til Chartres. Interesserede bedes henvende sig til Carl Winsløw, tel. 45838333, email winslow@c.dk .

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 13. februar 2005 (1. sø. i Fasten) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 13. marts 2005 (Passionssøndag) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Skærtorsdag, Langfredag, Påskenat, Påskedag: se næste nr. af Borromæus-posten

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk