PÅSKEFEJRING EFTER TRADITIONEL
LATINSK RITUS I KØBENHAVN

Med Biskop Kozons tilladelse fejres påskens liturgi - fra Skærtorsdag til og med Påskedag - igen i år efter traditionel ritus på Institut Skt. Joseph i København. Peters-broderskabets generalsuperior, P. Arnaud Devillers, vil sammen med P. Michael forestå liturgien. 

Det er en stor glæde for Skt. Karl Borromæus gruppen atter i år at kunne indbyde til påskens liturgi efter den traditionelle ritus. Denne liturgi gør et uudsletteligt indtryk. Her er et par stikord til de enkelte Messers højdepunkter og særlige hymner:

Skærtorsdag: Efter Festmessen bæres Sakramentet, ledsaget af hymnen Pange Lingua Gloriosa, i procession til "graven", et alter uden for Kirken. Hovedalteret afklædes, og koret synger Deus Meus (salme 21: Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig…).

Langfredag: De store forbønner, korsets afklædning (Ecce lignum Crucis), korsets hyldning.

Påskenat: Glædeshymnen Exsultet som hyldest til den genopstandne frelser: O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem (O lykkelige skyld som fortjente jer en sådan Frelser!). Dåbsvandets indvielse, Gloria til klokkeringning. Påsketidens første Regina Coeli.

Påskedag: Victimae Pascalae laudes (hymne før evangeliet).

På bagsiden ses billeder fra sidste års fejring af Triduum efter traditionel ritus. Se tidspunkter og adresse for liturgierne nederst på siden.


Da P. Michael pga. forpligtelser i Jesu Hjerte sogn ikke kan læse alle påskens Messer på Institut Skt. Joseph, har han inviteret P. Devillers - som er leder af det store præsteselskab FSSP (Petersbroderskabet) - til Danmark for at læse de resterende Messer. P. Devillers har tidligere (i 2001) besøgt Danmark for at læse traditionel Messe. Han er født og opvokset i Frankrig, og var distriktssuperior for FSSP i USA fra 1991 til 2000, hvor han blev generalsuperior for FFSP. Han blev dermed øverste ansvarlige for Petersbroderskabets 170 præster, der virker i Australien, Nord- og Sydamerika, Afrika, og Europa. Dertil kommer 120 unge mænd, som for tiden læser til præst i selskabets to præsteseminarier. (Se mere om FSSP på: www.fssp.org)

Udover P. Devillers får vi i påskeugen også besøg af Martin Knudsen, som på 5. år læser til præst ved Petersbroderskabets seminar i Sydtyskland. Han bliver viet til diakon i maj, og tiden nærmer sig således, hvor den første dansker efter reformerne i 1970 vil være uddannet til at fungere præst efter den traditionelle ritus. Martin vil, som indledning til hver af de tre dages Messer, fortælle om liturgiens betydning. Der vil naturligvis også i tilslutning til messerne være lejlighed til at hilse på Martin. (Foto: Kat.Or.)

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 13. marts (Passionssøn.): kl. 16     
Skærtorsdag, den 24. marts: kl. 17
Langfredag, den 25. marts: kl. 15
Påskenat, lørdag den 26. marts: kl. 21.30
Påskedag, den 27. marts: kl. 10


Alle messer fejres i kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17 - nær Østerport Station.

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præst: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk