Resquiecat in Pace JPII

"Den hellige Fader er vendt tilbage til Faderens hus kl. 21.37 ". Med de ord meddelte ærkebiskop Sandri Pavens død til de 60.000 mennesker, som om aftenen den 2. april var forsamlede på Peterspladsen. Gennem sine godt 26 års pontifikat var Paven et forbillede for alle kristne.Vi beder i denne tid for den Hellige Faders evige hvile, og anråber Guds Moder og helgenerne om deres forbøn for Kirken.
                          
Kilde: www.zenit.org

Pave Johannes Paul d. 2


2. søndag efter påske kaldes populært "Den gode hyrdes søndag". I evangeliet fortæller Jesus om den gode hyrde, som giver sit liv for fårene. Jesus er sandelig vor sjæls hyrde; Han gav sit liv for os, og ved Hans Korsoffer og Opstandelse kan vi vinde frelsen, når vi følger Ham og hører Hans røst. Jorden er opfyldt af Herrens nåde (Misericordia Domini plena est terra), lyder indgangsverset til denne Messe. Lad os af al vor kraft søge denne nåde gennem Hans kirke.


Martin Knudsen (billedet til venstre) læser til præst ved Petersbroderskabets seminarium i Wigratzbad (Sydtyskland), og har nu godt et år tilbage af sine studier. Martin vies til diakon lørdag den 28. maj i år. Alle der har mulighed og lyst til at rejse til Wigratzbad for at overvære denne store begivenhed, er velkomne. Yderligere oplysninger om arrangementet kan fås ved henvendelse til J. Schwartz, jacob.schwartz@dadlnet.dk

RESURREXIT, ALLELUIA!

Fejringen af påsken efter traditionel ritus, fra Skærtorsdag til Påskedag, blev igen i år en stor glæde for alle der deltog. Kristus er sandelig opstanden! 

Et styrket fællesskab. Påskefejringen indebærer et stort frivilligt arbejde, fra sakristi over kor til bespisning, og når alt det lykkes og klapper som i år, så er det med til at befæste vores sammenhold og tro på det fællesskab, der har dannet sig omkring fejringen af Kirkens traditionelle liturgi. Lad os i denne påsketid takke Gud for den nåde, der er vist os gennem de seneste år, hvor Messen mange elsker er blevet fejret stadig oftere.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 10. april (2. søn. e. påske): kl. 16
Søndag den 8. maj (Søn. i Kristi Himmelfarts oktav): kl. 16
Søndag den 12. juni (4. søn. e. pinse): kl. 16

Alle messer fejres i kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17
 - nær Østerport Station

Evt. ændringer meddeles
www.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk