Ferietid - messetid! I mange populære ferielande - specielt i Tyskland, Belgien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Italien og USA - er der gode muligheder for at deltage i den traditionelle Messe. Her er et par gode netsteder til forberedelserne:
http://www.pro-missa-tridentina.org/ (tysktalende lande)
http://www.amdg.asso.fr/ (Frankrig)
http://www.latinmass.org (USA)
http://www.fssp.org (FSSP, hele verden) 

Biskop Czeslaw Kozon har i år fejret sit 10-års jubilæum som katolsk biskop af København.I den anledning har Karl Borromæusgruppen sendt en lykønskning. Ligeledes blev messen den 12. juni læst for ham.
Verdensungdomsdagene i Köln (16-21/8) får i delegationen Juventutem en synlig og talrig deltagelse af unge fra hele verden knyttet til Kirkens traditionelle liturgi. Det kan i den anledning nævnes, at biskop Czeslaw har indvilget i at mødes med Juventutem idet han for dem vil fejre vesper efter traditionel ritus.
DUK arrangerer dansk deltagelse, se venligst www.duk.dk Interesserede, som ønsker at deltage i Ju-ventutems valfart, kan tilmelde sig på www.juventutem.com (frist 8. juli).

Festen for Jomfru Marias optagelse i Himlen fejres som vanligt på dagen den 15. august. Vi får igen i år besøg af p. Joseph Bisig. Vi håber at annoncere flere Messer i august (se næste nr. af Borromæusposten).

 Hvorfor den traditionelle messe?

En ortodoks liturgi (dvs. en liturgi som udtrykker den sande tro) er aldrig en sammenskrivning baseret på praktiske kriterier for forskellige ceremonier, som man kan disponere frit og tilfældigt over, på en måde i dag, på en anden måde i morgen. Den ortodokse form af en ritus er levende realiteter, født af kærlighedens dialog mellem Kirken og Hendes Herre. De er udtryk for Kirkens liv, hvor troen, bønnen og hele generationers liv er fortættet og hvor, på samme tid, Guds handling og menneskets svar er groet sammen i en konkret form. Hvis det, som har affødt visse riter historisk forsvinder, eller hvis det flyttes til en anden virkelighed, kan disse riter forsvinde. Kirkens autoritet kan definere og begrænse brugen af riter i forskellige historiske situationer. Kirken forbyder dem aldrig slet og ret. Koncilet beordrede derfor en reform af de liturgiske bøger, men det forbød aldrig de tidligere.

Joseph Kardinal Ratzinger
24. oktober 1988 (tale i anledning af 10-års jubilæet for Ecclesia Dei)


8. søndag e. Pinse formaner Paulus (Rom.8, 12-17) os: "dersom I lever efter kødet, skal I dø; men såfremt I døder Kødets gerninger med Ånden, skal I leve". I evangeliets lignelse (Luk. 16, 1-9) hører vi om den kloge forvalter, som eftergiver sin Herres skyldnere for at sikre sig venner efter sin afgang, som et billede på hvordan vi skal handle for at blive optaget i de evige boliger.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 10. juli 2005 (8. sø efter Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 14. august (13. sø. e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Mandag den 15. august (Marias Optagelse) kl. 19, kapellet på Inst. Skt. Joseph

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk