FESTEN FOR JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN
fejres med leviteret Højmesse på dagen, mandag den 15/8 kl. 19.00 på Inst. Skt. Joseph. Efter Messen vil der være reception. 

P. Josef Bisig (FSSP), som nu arbejder ved Petersbroderskabets seminar i USA, besøger Danmark i august, efter invitation af pastor Michael Hornbech-Madsen og Skt. Karl Borromæusgruppen. Hans tilstedeværelse muliggør fejring af levitmessen den 15. august samt af en ekstra Messe efter traditionel ritus, søndag den 21. august (se messetider nedenfor). Det samlede program for august bekendtgøres ved Messen den 14. august.

Pater Josef Bisig modtages af den Hellige Fader under valfarten til Rom i anledning af 10-året for Motu Propriet "Ecclesia Dei", 1998.

13. søndag e. Pinse hører vi om ti spedalske, som Jesus helbreder. Kun én af dem - en samaritaner - ven-der tilbage for at takke Frelseren. "Din tro har frelst dig", siger Herren; lad os med samaritaneren takke Ham!

14. søndag e. Pinse stilles vi både i evangeliet og i epistelen overfor vort livs grundlæggende valg: vil vi tjene Gud eller Verden? "I kan ikke tjene to Herrer", siger Kristus - vor Herre, som har givet os alt.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Den anden store begivenhed i begyndelsen af mine år i Regensburg var offentliggørelsen af Paul d. 6's messebog, som blev ledsaget af et næsten total forbud mod at bruge den messebog vi havde haft indtil da, efter en overgangsperiode på kun et halvt år. Jeg var glad for, at vi nu have en bindende liturgisk tekst efter en tid med eksperimenter som ofte havde skævvredet liturgien. Men jeg var forbløffet over forbuddet mod den gamle messebog, da intet lignende nogensinde var sket i hele liturgiens historie. Man gav endda indtryk af, at det der skete var helt normalt. Den tidligere messebog skulle være blevet skabt af Pius d. 5. i 1570 i forbindelse med Tridentinerkoncilet, og derfor skulle det være det helt naturligt, efter 400 år og et nyt koncil, at en ny pave gav os en ny Messebog. Men det er ikke den historiske sandhed. Pius d. 5. havde blot ordnet og revideret den Missale Romanum som blev brugt dengang, hvilket er det normale i den historiske udvikling over århundrederne. Mange af hans efterfølgere reviderede på samme måde denne messebog. Det var en kontinuerlig proces med vækst og forfining, under hvilken kontinuiteten aldrig blev ødelagt.

Joseph Kardinal Ratzinger
Milestene - erindringer 1927-1977
(oversat fra eng. udg., Ignatius Press, 1998)


En glædelig nyhed fra bispedømmet Nanterre i den vestlige udkant af Paris: Biskop Gérard Daucourt har tilladt fejring af den traditionelle Messe hver søndag. Tilladelsen kommer efter 20 års anmodninger, støttet af over 5000 katolske familier.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 14. august (13. sø. e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Mandag den 15. august (Marias Optagelse) kl. 19, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 21. august (14. sø. e. Pinse) kl. 10, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 11. september (17. sø. e. Pinse) kl.16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Adresse: Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk