17. søndag e. pinse hører vi i Messen om det største bud i loven: Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Dette er det første og det største bud. Men det andet er ligt dette: Du skal elske din Næste som dig selv (Matt. 22). Også Paulus formaner os til at elske hverandre i Kærlighed og beflitter jer på at bevare åndens enhed i fredens bånd (Ef. 4).

Jomfru Marias optagelse i Himlen blev igen i år fejret med højtidelig leviteret højmesse (se billede ovenfor).

Markus Bernt Eidsvig, som tilhører augustinerordenen, er af Pave Benedikt d. 16. udnævnt til ny katolsk biskop af Oslo. Datoen for hans indsættelse er endnu ukendt.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Man kan ikke sige at den såkaldte Skt. Pius den 5.'s ritus er uddød, og den Hellige Faders autoritet har udtrykt sin velvilje overfor de troende som forbliver knyttet til denne ritus og som i den finder en solid åndelig næring på deres trosvej, mens de i øvrigt anerkender lovligheden af den fornyede romerske ritus der blev til efter 2. Vatikankoncils forskrifter. Dette samme koncil erklærede også at vor hellige Moder Kirken holder alle de riter, som er lovligt anerkendt, for lige i ret og værdighed, og Hun vil at de i fremtiden skal bevares og begunstiges på alle måder; Koncilet ønsker at de, hvor det er nødvendigt, skal revideres med forsigtighed, i en ånd af sund tradition, for at give dem nyt liv i forhold til omstændighederne og behovene i vor tid (Sacrosanctum Concilium, 4). Den gamle romerske ritus bevarer altså sin borgerret i Kirken, midt i mangfoldigheden af latinske og orientalske katolske riter. Det som forener disse riters mangfoldighed er den samme tro på det eukaristiske mysterium, hvis bekendelse altid har sikret enheden i den hellige, katolske og apostoliske Kirke.

Kardinal Dario Castrillon Hoyòs, prædiken under traditionel Messe i Santa Maria Maggiore, Rom, 24/5 2003.


Ungdomsdagene i Köln i august havde for første gang et officielt traditionelt kapitel, Juventutem, som blev ledet af biskop Rifan fra Campos i Brasilien. Flere tusinde unge fra alverdens lande, heriblandt Danmark, deltog i Juventutems valfart og Messer. Der er billeder fra denne del af ungdomsdagene på www.juventutem.com .

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 11. september (17. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 9. oktober (21. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 13. november (26. sø. e. Pinse) kl.16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk