NOGET HELT NYT, ALDRIG FØR SET…

To år efter, at bispedømmet København fik sin første regelmæssige fejring af den traditionelle Messe siden 1970, er det vel naturligt at spørge: hvornår og hvordan kommer vi videre mod målet, at alle katolikker, som ønsker det, kan leve deres tro efter den traditionelle ritus? En række begivenheder indenfor de seneste måneder giver fornyet håb. Først og fremmest naturligvis valget af Pave Benedikt, som er kendt for sine mange udtalelser til forsvar for den traditionelle ritus (nogle har været bragt i denne og tidligere udgaver af BP). Dernæst Pave Benedikts modtagelse af Biskop Fellay (SSPX, Pius-selskabet) i audiens den 29. august. Regulariseringen af SSPX vil være en både vigtig og vanskelig del af Kirkens indre forsoning. Men der er flere tegn på, at Pave Benedikt under alle omstændigheder er besluttet på at få løst de problemer, der er med Ecclesia Dei dokumentets gennemførelse. Således udtalte Biskop Fellay i et interview nogle uger efter audiensen, at det er helt sikkert at paven er besluttet på hurtigt at tage sig af denne situation. Og at: det siges i Rom at dokumenter er under forberedelse, som drejer sig om samfund [menigheder og præsteselskaber, red.] knyttet til Ecclesia Dei kommissionen, noget helt nyt og aldrig før set. "Vent og se!". Her i Rosenkransens måned - hvor bispesynoden om bl.a. den liturgiske krise holdes i Rom - skal vi ikke blot vente og se, men ivrigt bede for, at enhver hindring af den traditionelle ritus snart må blive bragt til ophør.

SANKT KARL BORROMÆUS GRUPPEN

 Hvorfor den traditionelle messe?

For at fostre en sand bevidsthed i liturgiske spørgsmål, er det også vigtigt at ophæve forbudene mod den form af liturgien, som var i brug op til 1970. Alle, som i dag taler for den fortsatte brug af denne liturgi, eller som deltager i den, behandles som spedalske; enhver tolerance ophører her. Der har aldrig været noget lignende i historien. Når vi gør dette, foragter og forbyder vi hele Kirkens historie. Hvordan kan man under disse forhold have tillid til Hende i nutiden? Jeg må sige, ganske åbent, at jeg ikke forstår hvorfor så mange af mine biskoppelige brødre i så høj grad har givet efter for dette intolerante princip, og uden nogen åbenbar grund modsætter sig den nødvendige indre forsoning i Kirken.

Kardinal Joseph Ratzinger, i : Gud og Verden, Ignatius Press, 2002, s. 416. Oversat fra eng. 

 


Rosenkrans afholdes før messen 9/10 kl. 15.30: i pavens intention og for det anliggende, som han omtalte i 2002 (jf. ovenfor): den indre forsoning i Kirken og en ophævelse af forbudene mod den form af liturgien, som var i brug op til 1970. Lad os også så ofte som muligt bede rosenkransen i denne intention her i oktober måned!

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 9. oktober (21. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 13. november (26. sø. e. Pinse) kl.16
Søndag den 11. december (Gaudete) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk