SYNODEN VAR TAVS… MEN PAVEN HAR DET SIDSTE ORD

Dokumentet Ecclesia Dei Adflicta, udstedt motu proprio af Pave Johannes Paul II i 1988, opfordrer biskopperne til at respektere de "berettigede længsler", som næres af de mange katolikker over hele verden som er knyttet til Kirkens traditionelle ritus og disciplin.
Blandt de problemer, som ikke er nævnt i slutdokumentet fra bispesynoden i oktober, er problemerne med at gennemføre Ecclesia Dei - en opgave som biskopperne da også har haft 17 år til at løse i deres bispedømmer. Kardinal Darío Castrillón Hoyos, der er præfekt for kongregationen for præsteskabet og for Ecclesia Dei kommissionen, foreslog ellers synoden at omtale problemet. Det sidste ord i denne sag tilkommer naturligvis den hellige Fader, som (jf. citatet i BP24) tidligere har påpeget det historisk set enestående - og pastoralt uantagelige - i den intolerance, som mange steder endnu hersker i forhold til den traditionelle ritus. Paven vil efter sigende udsende flere vigtige dokumenter indenfor de næste måneder. Oremus.

26. søndag efter Pinse læses teksterne hørende til fjerde søndag efter Hellig tre konger (Rom, 13: 8,10; Matt. 8: 23-27). Jesus formaner midt i stormvejret disciplene til tillid og trofasthed: Hvorfor er I bange, I lidet troende? Derpå rejste han sig, bød vindene og søen, og det blev ganske blikstille. Også indgangsverset, som kommer fra 23. søndag efter pinse, opfordrer os til fasthed i troen: I skal påkalde mig, da vil jeg bønhøre eder, og jeg vil føre eders fangne tilbage fra alle steder (Salme 84, 2).

 Hvorfor den traditionelle messe?

Da jeg første gang kom til USA, forekom alt mig fremmed: jeg følte mig så uhjælpeligt fortabt og rodløs. Men da jeg kom ind i Skt. Patricks domkirke i New York, og hørte ordene: Introibo ad altare Dei... følte jeg mig "hjemme", og jeg forstod at mit sande hjem på Jorden var og altid vil være den Hellige katolske Kirke. Jeg vil have hjemme hvor som helst Hun ville lade mig høre disse hellige ord. Messen var den samme, i alle enkeltheder, som den jeg havde hørt i mit hjemland siden jeg var fire år gammel. Jeg havde fundet mine rødder.

Prof. Alice von Hildebrandt, the University Concourse Vol. II, nr. 9, 6. maj, 1997


Den Hellige Stol opfordrer biskopperne til at være ekstremt imødekommende overfor de af Kristi troende som ønsker at deltage i den hellige liturgi i overensstemmelse med de gamle liturgiske bøger, og til konstant at have deres længsler for øje… I bispedømmerne kan velvilligheden i forhold til de af Kristi troende, som holder fast ved de tidligere former, efter de lokale forhold udtrykkes enten ved at udpege passende tidspunkter for de liturgiske fejringer i nogle kirker, eller ved at give dem en bestemt kirke som kan være praktisk for disse troende, under ledelse af en sognepræst eller kapellan, eller sommetider endda ved at oprette et personalsogn.

Kardinal Medina Estevez, Præfekt for kongregationen for liturgi og sakramentsforvaltning, brev 1411/99, 18. oktober 1999.

 

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 13. november (26. sø. e. Pinse) kl.16
Søndag den 11. december (Gaudete) kl. 16
Søndag den 8. januar (Den Hellige Familie) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk