Advent og jul. I adventstiden forbereder vi os til en af årets store kirkefester, Festen for Herrens Fødsel (25/12). I december falder også Festen for Jomfru Marias uplettede undfangelse (8/12). Vi ønsker alle læsere en opbyggelig adventstid og en velsignet julefest!

Iterum dico, gaudete… Den tredje søndag i Advent, hvor vi i denne måned har mulighed for at deltage i den hellige Messe efter traditionel ritus, kaldes også "Gaudete søndag", efter indgangsverset: "Glæd jer i Herren, jeg siger igen, glæd jer…" På denne dag inviterer Kirken os til glæde, midt i en tid præget af forventning og bod: Herrens komme nærmer sig. I evangeliet (Joh. 1, 19-28) forkynder den hl. Johannes Døberen Herrens komme for det jødiske folk.

NB: Ekstra Messe afholdes 2. Juledag, mandag den 26. december, kl. 12. På denne dag fejres festen for Kirkens første martyr, Skt. Stefan.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Der er nogle som argumenterer for større frihed i Kirken, men som, til min store forbløffelse, ikke vil tillade en mere omfattende brug af den gamle form af den romerske ritus. Det er besynderligt at de med eller mod deres vilje tolererer misbrug i fejringen af den nye form af den romerske ritus. For min del ønsker jeg af hele mit hjerte at den Hellige fader vil komme med en erklæring til fordel for at give større frihed til at bruge den gamle romerske ritus. (…) Jeg tror at vi lidt efter lidt vil få en fredelig accept. Og endda en glædelig: den løsning, som Kardinal Castrillon Hoyos fandt for Campos [bispedømme i Brasilien, red.] har været et overordentligt positivt eksempel. Denne kirkelige enhed med en særlig tradition og et fuldstændig anerkendt hierarki udgør en værdifuld frugt og erfaring.

Kardinal Medina Estevez i interview til den franske avis Présent, 19. november 2005.


Katolsk Orientering har i de seneste numre bragt en række artikler og indlæg som helt eller delvist handler om den aktuelle status for traditionelle Messe i Kirken. I nr. 19 (23/11 2005, p. 5) er der således uddrag af et interview med Kardinal Francis Arinze, der til Inside the Vatican bekræfter at kommissionen Ecclesia Dei under ledelse af Kardinal Hoyos behandler spørgsmålet om en "fuldstændig ophævelse af forbudet mod den tridentinske ritus". Der har også været bragt flere læserbreve som på forskellig måde støtter dette anliggende.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 11. december (Gaudete) kl. 16
Mandag den 26. december (Hl. Stefan) kl. 12
Søndag den 8. januar (Den Hellige Familie) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk