DEUS CARITAS EST         
- er titlen på Pave Benedikts første encyklika, som blev offentliggjort sidst i januar. Emnet er kærlighed, et ord, der unægtelig bruges i mange sammenhænge og tilsyneladende vidt forskellige betydninger, som her betragtes i en teologisk sammen-hæng.Encyklikaen har to store afsnit. Det første har titlen "Enheden i skabningens kærlighed og frelseshistorien", og handler om hvordan den menneskelige kærlighed har flere dimensioner, som må være i en vis balance for ikke at blive til en karikatur - men kærligheden er "én virkelighed" (§8). Det andet afsnit er mere konkret, og handler om Kirkens kaldelse til, som et "kærlighedens samfund", at udøve næstekærlighed i verden. Encyklikaen kan læses i sin helhed på Vatikanets hjemmeside, www.vatican.va 

Pius-selskabet på vej mod anerkendelse?
I et interview givet 13/1 2006 udtaler biskop Fellay fra Pius-selskabet om de igangværende forhandlinger med Kurien: "Jeg er overbevist om at det vil lykkes". Han nævner eksplicit den sandsynlige praktiske ramme i Kirken for et anerkendt Pius-selskab, nemlig en apostolisk administration, som vil give selskabet fuld frihed til at udøve sit apostolat i hele Verden, på samme måde som et andet traditionelt præsteselskab har fået det i Campos (et bispedømme i Brasilien).
En anerkendelse og fuld forsoning med Piusselskabet vil omfatte dets 463 præster, 160 præstestuderende, 85 ordensbrødre og 157 ordenssøstre. Dertil kommer skønsmæssigt et par millioner katolikker, som er knyttet til selskabets 725 kirker og kapeller verden over. (Kilde: www.laportelatine.org)

 Hvorfor den traditionelle messe?

Denne ritus, med dens storslåede latinske tekst, har også inspireret et meget stort antal uvurderlige kunstværker - ikke kun af værker af religiøse mystikere, men også værker af digtere, musikere, arkitekter, malere og skulptører, i alle lande og epoker. Derfor tilhører denne ritus den universelle kultur lige såvel som den tilhører kirkefolk og erklæret kristne. I den materialistiske og teknokratiske civilisation som i stigende grad truer åndslivet i dets oprindelige kreative udtryksformer, virker det særlig umenneskeligt at berøve menneskeheden disse tekster i deres mest ophøjede manifestation [altså, den traditionelle Messebogs brug i fejringen af den hellige Messe, red.]. Underskriverne af denne appel, som er ganske økumenisk og upoli-tisk, kommer fra alle dele af moderne kulturliv i Europa og andre steder. Vi øn-sker at gøre Den Hellige Stol opmærksom på det frygtelige ansvar den vil pådrage sig i den menneskelige åndshistorie, hvis den ville afslå at tillade den Traditionelle Messes overlevelse, evt. side om side med andre liturgiske former.

Åbent brev til Pave Paul VI, offentliggjort juli 1971 og underskrevet af et stort antal gejstlige, akademikere og kunstnere - bl.a. forfatterne Graham Greene, Cecil Lewis og Agatha Christie


Septuagesima søndag begynder forberedelsestiden til påske, 2½ uge før den egentlige fastetid. Gloria og Alleluia synges ikke længere i Messen, undtagen på festerne, og teksterne formaner os til bod og omvendelse.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 12. februar (Septuagesima) kl. 16
Søndag den 12. marts (2. sø. i Fasten) kl. 16
Søndag den 9. april (Palmesøndag) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk