PAVEN OG KARDINALERNE I MØDE OM TRADITIONEL RITUS
Pave Benedikt havde den 13. februar indkaldt kardinalerne i den romerske Kurie til et møde, hvis hovedpunkter var

- diskussion af Pius-selskabets regulari-sering (jf. BP 28)
- mulighederne for at fjerne forhindring-erne for fejring af den traditionelle Messe.

Mht. det sidste punkt skal Paven have bestemt, at et dokument forberedes til et kommende møde i marts. Hensigten er at finde en juridisk ramme for at muliggøre brugen af den traditionelle liturgi for alle katolske præster, der ønsker det. Mange steder i Verden er denne brug forhindret eller stærkt begrænset under den nuværende ordning, som kræver den stedli-ge biskops udtrykkelige tilladelse.
Kilder: www.kreuz.net og CWNews.com

Præstevielse af Martin Knudsen 10/6
Martin Knudsen præstevies i Wigratzbad lørdag den 10. juni. En gruppe danske katolikker vil deltage i denne store begivenhed. Martin bliver den første dansker, som vies til præst for Skt. Peters Broderskabet. Dette præsteselskab blev med Pave Johs. Paul II's velsignelse grundlagt i 1988, med den særlige kaldelse at fastholde brugen af den traditionelle latinske ritus. Er man interesseret i at deltage og har brug for flere oplysninger, bedes henvendelse ske til Carsten Günther, gunther@city.dk
Martin fejrer primitsmesser i Silkeborg og København først i august; herom senere.

Messe Palmesøndag - men ikke Triduum
I år har vi den glæde at der fejres traditionel Messe Palmesøndag. Desværre kan det i år ikke ske i Påskens Triduum (i København).

 Hvorfor den traditionelle messe?

Jeg vil bede om forladelse - i mit eget navn og i jeres, ærede og kære brødre i bispeembedet - for alt hvad der, uanset af hvilken grund, og ved en hvilken som helst menneskelig svaghed, og også gennem en sommetider partisk, ensidig og fejlagtig brug af det Andet Vatikankoncils retningslinier, måtte have forårsaget forargelse og forvirring mht. troslæren og den tilbedelse, som vi skylder dette store sakramente. Og jeg beder Vor Herre Jesus Kristus, at vi i fremtiden - i måden hvorpå vi behandler dette hellige mysterium - må undgå alt, som kan svække eller vildlede den sans for ærbødighed og kærlighed [overfor Alterets Hellige Sakramente, red.] som findes i vort troende folk.

Pave Johs. Paul II, Domenica Cenae, første Søndag i Fasten, 1980


Katolsk praksis i fastetiden.
I fastetiden mediterer vi over Kristi lidelse på korset for vore synder. Vi gør forskellige bodsøvelser. Askeonsdag og Langfredag er stadig påbudte fastedage (højst et fuldt måltid), og ligesom resten af året bør afholde sig fra at spise kød på fredage. Men vi bør også på andre måder fatte modige beslutninger for at gøre bod for vore synder: ved at afstå fra timelige fornøjelser og materielle goder, og ved konkrete barmhjertighedsgerninger. Korsvejen og Davids salmer (se Salme- og bønnebog, s. 637-653) er vigtige dele af bønslivet i denne tid. Bodens sakramente har naturligvis også en særlig plads i fastetiden, som forberedelse til påskekommunionen.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 12. marts (2. sø. i Fasten) kl. 16
Søndag den 9. april (Palmesøndag) kl. 16
Søndag den 14. maj (4 sø. efter Påske) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk