Palmesøndag…

Med denne dag begynder den stille uge, også kaldet den hellige uge (hebdomas sancta) eller den store uge (h. mahor), som helt er viet til mindet om Frelserens lidelse og død. Fire gange læses passionshistorien: om søndagen efter Mattæus, om tirsdagen efter Markus, om onsdagen efter Lukas, og Langfredag efter Johannes. På Skærtorsdag bringes det Allerhelligste efter Messen til en såkaldt "Grav" på et sidealter, hvor det hviler indtil præsanctificatmessen Langfredag, og altrene afklædes til minde om, hvorledes Herren blev berøvet sine klæder. (…)
På Palmesøndag mindes vi imidlertid endnu ikke så meget selve lidelsen, som vi ihukommer Herrens triumferende indtog i Jerusalem (…) Messen falder derfor i tre dele: palmevielsen, processionen og Messen.
Messebogen, 2. udg., 1926, , s. 319-320. København: Det Apostoliske Vikariats forlag.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Ligesom Jesu Kristi offerdød på korset er hovedleddet i hele hans frelsergerning, således er den hellige Messe midtpunktet i al katolsk gudstjeneste; den er nemlig intet andet end den ublodige fornyelse af hint offer på Golgatha, hvorved dets frugter tilvendes hvert enkelt menneske. Alle de ofre, som Gud selv havde påbudt i det gamle testamente, var kun forbilleder på det ene store offer, da Jesus Kristus, den evige ypperstepræst, een gang for alle selv gik ind i helligdommen, ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, og derved fandt en evig genløsning. Skønt dette offer aldrig kan gentages, skal det dog efter Hans egen vilje fornyes dag for dag indtil tidernes ende…
Messebogen, 2. udg., 1926, København.


Gode nyheder i påsketiden?
I skrivende stund kender vi ikke indholdet af det dokument (vedr. en frigørelse af den traditionelle Messe fra alle hindringer, se BP29) som Paven skal diskutere med kuriekardinalerne sidst i marts måned. Lad os bede for, at Påsketidens lyse dage også må bringe godt nyt i denne sag, så katolikker over hele Verden igen må få adgang til den traditionelle Messe.

Messe Pinsedag - men ingen messe 11/6
Bemærk, at den hellige Messe i juni måned fejres første søndag i måneden - nemlig Pinsedag - men for én gangs skyld ikke på den anden søndag i måneden. Årsagen til denne flytning af messefejringen i juni er naturligvis Martin Knudsens præstevielse den 10/6 (se BP29), hvorfor både præst og en stor del af menigheden vil være i Wigratzbad den anden weekend i juni.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 9. april (Palmesøndag) kl. 16
Søndag den 14. maj (4 sø. efter Påske) kl. 16
Søndag den 4. juni (Pinsedag) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk