NON EST HIC SED RESURREXIT

Måtte den opstandne Herre overalt lade mennesker mærke hans overflod af liv, fred og frihed. Til alle retter sig i dag de ord, som englen beroligede kvinderne med påskemorgen: Vær ikke bange! Han er ikke her. Han er opstanden (Matt. 28, 5-6).
Påskebudskab "Urbi et Orba", Pave Benedikt, påskedag 2006

Mens vi venter…
Der er vedholdende forlydender om, at Vatikanet forbereder en ny ordning for den traditionelle Messe, efter sigende som et "universelt Indult", der vil give alle katolske præster ret til at bruge den traditionelle ritus. Det hedder således i et budskab fra den franske bispekonferences årlige møde i Lourdes (4.-7. april 2006) at pave Benedikt "i de kommende uger eller måneder" vil udstede forordninger vedr. den traditionelle ritus, der kan bidrage til en forsoning med Pius-selskabet. De franske biskopper erklærer sig rede til at arbejde for forsoningen.
[Kilde: www.cef.fr ]

 Hvorfor den traditionelle messe?

Jeg konverterede fra protestantismen til den katolske Kirke for nogle år siden. Og ved mødet med den traditionelle messe, følte jeg virkelig, at jeg var "kommet hjem". Den protestantiske gudstjeneste er fuld af ord; det er som om den kun taler til hjernen. Men vi kan jo ikke fatte troens mysterier med forstanden alene. Man savner tilbedelsen og fordybelsen. Den finder jeg i den traditionelle messe, som taler til alle sanser: liturgiens mange synlige tegn på tilbedelsen af Kristus på alteret, den smukke gregorianske sang, røgelsen der stiger mod Himlen… og måske særlig stilheden der fylder rummet og sjælen med tilbedelse, når præsten løfter den indviede hostie mod korset på alteret. Det virker også rigtigt at knæle når vi modtager Kristi Legeme. Efterhånden som jeg lærer den gamle liturgi bedre at kende, fordyber jeg mig også i min tro.
[En anonym deltager i messen i København]


OBS, OBS, OBS!!!!!
Her i maj måned er messen flyttet fra den 14. maj til den 21. maj!

Messe Pinsedag - men ingen messe 11/6
Bemærk, at den hellige Messe i juni måned fejres første søndag i måneden - nemlig Pinsedag - men for én gangs skyld ikke på den anden søndag i måneden. Årsagen til denne flytning af messefejringen i juni er naturligvis Martin Knudsens præstevielse den 10/6 (se BP29), hvor både præst og en stor del af menigheden vil være i Wigratzbad. Yderligere information om rejse mv. fås hos Carsten Günther.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 21. maj (5. sø. efter Påske) kl. 16 Bemærk ændret dato
Søndag den 4. juni (Pinsedag) kl. 16
Søndag den 9. juli (5. søndag efter Pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk