MARTIN KNUDSENS PRÆSTEVIELSE 10. JUNI

Som den første dansker siden 2. Vatikankoncil, vies Martin Knudsen lørdag den 10. juni til katolsk præst med særlig tilknytning til den traditionelle latinske ritus. Præstevielsen finder sted i Wigratzbad i Sydtyskland, hvor Martin har læst til præst for FSSP (Petersbroderskabet). FSSP blev grundlagt af Pave Johs. Paul II med det formål at tjene Kirken under brug af den traditionelle ritus.

Vi vil alle bede for Martin og hans fremtidige virke: at det må blive frugtbart og rigt velsignet af Kirkens Herre. Vi beder også for, at Martin om ikke alt for mange år må kunne virke permanent i Danmark, hvor der er jo hårdt brug for en stærkere katolsk mission.

Mange fra den traditionelle katolske menighed i København vil være til stede ved denne historiske begivenhed. Bidrag til menighedens gave til Martin kan afleveres/sendes til Carsten Günther.

Martin har siden sin diakonvielse sidste år virket i Petersbroderskabets apostolat i Namur i Belgien. Han vil fejre primitsmesse i København i løbet af sommeren (mere herom i næste nummer).

 Hvorfor den traditionelle messe?

Messen er solen i vort liv og vor skat. Vi elsker den for det den er i sin substans, først og fremmest gennem Herrens indstiftelse. Men vi elsker den også sådan som den er overleveret os (…) af Kirken, til hvem Jesus betroede dens fejring. (…) Vi føler os dybt bundet til de liturgiske traditioner, og specielt til den romerske ritus som fastlast af Skt. Pius V. Vi kan under ingen omstændigheder give afkald på en arv som langsomt er formet af vore forfædres tro, deres brændende tro og den teologiske fordybelse i korsofferets sakramente. (…)Ved deltagelsen i Skt. Pius V's messe - hvor vi også ser det frommeste hovedværk i den vestlige civilisation (…) - løfter vore sjæle sig, vore hjerter fryder sig, og vor forstand ser den autentiske eukaristiske doktrin. Derfor vil vi stadig mere forstå og elske den traditionelle messe, og vi vil altid forsvare og fremme den.
P. Franck M. Quoëx, Le Baptistère, nr. 1, 2003. Oversat fra fransk


Pinse - en af kirkeårets store fester - fejres i år efter traditionel ritus! Helligånden er sjælen i Kirken, sandhedens ånd, som til tidernes ende beskytter den for al vildfarelse. Også i de enkelte troendes sjæle tager Helligånden bolig for at hellige dem. I firmelsens sakramente modtog vi Helligåndens syv gaver: Gudsfrygt, fromhed, forstand, styrke, viden, råd og visdom. I pinsetiden beder vi Gud styrke og bevare disse nådegaver i os.

BEMÆRK: ingen messe 11/6
Messen i juni afholdes pinsedag (4/6).

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 4. juni (Pinsedag) kl. 16
Søndag den 9. juli (5. søndag efter Pinse) kl. 16
Søndag den 13. august (10. søndag efter Pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk